Eutrofització

Risc d'eutrofització

Els nitrats i els fosfats són els principals nutrients per la vegetació aquàtica i quan es troben en altes concentracions a l’aigua solen ser els causants de possibles episodis d’eutrofització dels ecosistemes aquàtics. Als rius, el seu origen més habitual són els abocaments d’aigua residual, els quals provoquen càrregues altes de matèria orgànica.

Si tenim en compte aquestes dues variables, la majoria dels punts estudiats en el 2020 presenten un risc d’eutrofització moderada. En concret, s’observa com els eixos principals i especialment a les parts baixes dels cursos fluvials, les concentracions de nitrats i especialment de fosfats són moderades.

A continuació es donen més detalls de cadascuna de les variables.


Nitrats:

 Símbol

Concentració de nitrats

Interpretació

  (mg N-NO3-/l)  
puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.

puntNegre -

Sense dades

Les dades recollides durant la primavera del 2020, indiquen un alta concentració de nitrats (> 10 mg N-NO3-/l) a alguns punts de la conca del Besòs (Caldes i Congost), bastants punts de la conca del Foix (Llitrà, Vilobí, Foix i Pontons) i alguns de la conca del Ter (Meder i Sorreigs).

Trobem concentracions moderades de nitrats (0,67-10  mg N-NO3-/l) en gran part dels punts de la conca del Besòs (Ripoll, Besòs, Mogent, Cànoves, Vilamajor, Congost, Caldes, Tenes, Avençó, Sec i Cèllecs), gran part també de la conca del Llobregat (Cardener, Llobregat, Gavarresa, Anoia i Vallvidrera), de la conca del Foix (Pontons i Foix), del Ter (Gurri, Foradada, Ter, Gorgues, riera Major i Tavèrnoles), de la Tordera (Vallgorguina, Gualba, Breda, Tordera i Santa Coloma) i la riera de Pineda.

 

Els punts de la XPN presenten, en general, concentracions baixes excepte als punts ubicats al PN de Collserola (Vallvidreda i Can Bova), PN de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Ripoll), Espai Natural de les Guilleries (riera Major), Parc del Montnegre i el Cooredor (Pineda) o el Parc del Foix tenen una concentració moderada de nitrats. Pel que fa al punt del Foix (F52), que se situa just abans de l’embassament de Foix, cal recordar que és un punt on històricament s’hi han observat altes concentracions de compostos nitrogenats i de fosfats. Aquesta entrada continua de nutrients i altres compostos contaminants ha acabat causant que l’embassament del Foix sigui un dels més hipereutròfics d’Europa.

 

La concentració de nitrats als punts de la XPN responen a la hidrologia i suggereixen una entrada de nutrients natural. Així, a la primavera del 2020 hi ha un lleuger augment en la concentració de nitrats, però en la majoria dels casos es manté una bona qualitat. No obstant això, les rieres de Vallvidrera (VV6), Major (Te22), Can Bova (SC01), Pineda (Pi01), Ripoll (B22), Sant Cugat (SC01) i Foix (F52) tenen una concentració moderada de nitrats.


Fosfats:

 Símbol

Concentració de fosfats

Interpretació

  (mg P-PO43-/l)  
puntBlau

< 0.03

Aigües netes. Sense risc d'eutrofització.

puntVerd 0.03 - 0.09 Aigües que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització.
puntGroc

0,1 - 0.29

Aigües amb probabilitats de presentar creixements vegetals importants.

puntTaronja 0.3 - 0.49 Aigües eutrofitzades.
puntVermell > 0.5

Aigües molt eutrofitzades.

puntNegre -

Sense dades

Segons les dades recollides durant la primavera del 2020, predominen punts amb aigües netes o que poden presentar lleugers símptomes d’eutrofització, incloent tots els punts corresponents a la XPN.

No obstant això, es registren concentracions molt elevades de fosfats (>0.5 mg P-PO4/l) en alguns punts concrets de la conca del Foix (Potons i Foix) i la riera Foradada de la conca del Ter, o bé concentracions elevades (0.3 – 0.49 mg P-PO4/l) en diversos punts de la conca del Besòs (Arenes, Besòs, Cànoves i Caldes) i un punt de la Tordera. D’altra banda, trobem concentracions moderades (0.1 – 0.29 mg P-PO4/l) a diverses conques, com la del Besòs (Mogent, Besòs, Congost, Caldes, Tenes, Ripoll i Gallifa), del Llobregat (Gavarresa, Anoia i Llobregat), del Foix (Llitrà i Vilobí) i del Ter (Tordera, Vallgorguina i Santa Coloma).