Bioindicadors i conservació

Algunes espècies o grups d’espècies són particularment sensibles als canvis i impactes que es produeixen sobre l’ecosistema. Aquestes espècies, anomenades bioindicadors o indicadors biològics, reflecteixen l’estat de conservació dels ecosistemes i per tant són elements altament informatius dels canvis que succeeixen. El coneixement dels factors que interactuen amb aquests bioindicadors, doncs, ens ofereix informació per millorar la gestió dels hàbitats i els ecosistemes.

A l’Equip de Biologia de la Conservació hem realitzat estudis d’indicadors específics com per exemple l’astor (Accipiter gentilis), espècie indicadora de boscos més madurs i que permet realitzar recomanacions de gestió forestal sostenible, o de la comunitat d’ocells presents a les vinyes, que reflecteixen la intensificació de l’agricultura i el canvi climàtic sofert durant les darreres dècades i permet recomanar pràctiques agrícoles que afavoreixin a la biodiversitat.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest