L’any 2015 es va publicar la monografia “El águila perdicera en Cataluña: de la amenaza a la conservación“, redactada per l’Equip de Biologia de la Conservació i editada amb la col·laboració d’Endesa, disponible de manera gratuïta en format pdf.

Aquesta monografia ha estat elaborada a partir de la informació obtinguda en el marc d’un treball encarregat per la companyia elèctrica, així com de la informació obtinguda des de 1980 fins 2014 gràcies a projectes i convenis específics amb Miguel Torres S. A., la Diputació de Barcelona i Endesa, i diversos projectes finançats pels Ministerios d’Educació i de Ciència i Innovació.

En aquesta publicació s’exposen els resultats obtinguts gràcies als convenis realitzats amb els organismes esmentats i que consisteixen en el seguiment de la població catalana d’àguila perdiguera durant tres dècades, l’anàlisi dels principals paràmetres demogràfics, la viabilitat de la seva població i els principals factors implicats en la seva conservació. Per altra banda, s’exposa de forma detallada el protocol de mitigació de l’electrocució d’aus desenvolupat i les accions concretes dutes a terme amb la finalitat que puguin esdevenir un exemple a seguir per a solucionar aquest problema no només a Catalunya sinó també en altres àrees geogràfiques i per a altres espècies amenaçades.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest