La mort silenciosa: els rodenticides

Aufrany, Duc

En el seguiment de poblacions de rapinyaires com el duc i l’aufrany que realitza l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona anualment s’observen fracassos en la reproducció sense motiu aparent o desaparicions sobtades d’individus adults. En...

La Covid 19 i la conservació de la biodiversitat

CMBMM

El Parc natural de Sant Llorenç del Munt, el primer creat a l’Estat Espanyol, acull al Centre de Monitoreig de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies que té per objecte el seguiment de la biodiversitat per a tenir un diagnòstic continuat dels seu estat i...
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest