La mort silenciosa: els rodenticides

Aufrany, Duc

En el seguiment de poblacions de rapinyaires com el duc i l’aufrany que realitza l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona anualment s’observen fracassos en la reproducció sense motiu aparent o desaparicions sobtades d’individus adults. En...

El salvament del caganiu: un ajut alimentari crucial

Duc

En algunes espècies d’ocells i, en especial, els rapinyaires que tenen postes de dos o més ous,  com que la femella comença a covar des que pon el primer ou, els polls neixen esgraonats d’edat, de manera que entre el més gran i el més petit (el caganiu) es poden...
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest