Es busquen graduats/des en Biologia o Ciències Ambientals amb Màster interessats/des en la conservació d’aus rapinyaires. S’estudiarà la demografia, moviments, relacions tròfiques i conservació de l’Aufrany, el Voltor comú i del Duc. 

Es proposen dos projectes, el principal objectiu dels quals serà determinar com els nous escenaris ambientals afecten a les poblacions d’aus rapinyaires, utilitzant com a model d’estudi una espècie predadora, el Duc i dues espècies carronyaires, l’Aufrany i el Voltor comú. Els projectes de tesis volen integrar la disponibilitat i ús de les diferents fonts d’aliment, les estratègies de cerca d’aliment, i l’exposició a amenaces, incloent els tòxics. Per últim, es pretén abordar l’efecte dels canvis ambientals sobre la dinàmica poblacional de les espècies d’estudi i proporcionar informació aplicable a la seva conservació. 

Les tasques previstes inclouen: 1) treball de camp: seguiment d’individus, captura, marcatge i obtenció de mostres; 2) processat de dades; 3) anàlisis de laboratori: anàlisis d’isòtops estables, anàlisis de contaminants i genètics; 4) anàlisis estadístics: mètodes de d’ús de densitat Kernel basats en moviment, models bayesians mixtes i models poblacionals integrats; 5) redacció d’informes i articles científics. 

Els candidats entraran a formar part de l’Equip de Biologia de la Conservació del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia-IRBIO. Juntament amb un equip d’investigació amb Professors, Investigadors postdoctorals, doctorands, tècnics i director amb col·laboració amb altres grups d’investigació internacionals. 

Precisem llicenciats/des o graduats/des de Biologia o Ciències ambientals amb Màster, amb bon expedient acadèmic (només es valoraran candidatures amb expedients superiors a 8 sobre 10). Es valorarà positivament l’experiència de camp en aus, el coneixement de tècniques de laboratori, coneixements d’estadística i bon nivell d’anglès. 

Directors: Dr. Joan Real Ortí, Dr. Santi Mañosa Rifé i Dr. Antonio Hernández-Matías. 

Si esteu interessats/des, si us plau envieu el vostre Currículum Vitae, carta de motivació i el vostre expedient acadèmic a bio.conserv.ub@gmail.com 

 
Equip Biologia de la Conservació 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona 
Diagonal, 643 
08028 Barcelona 
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest