agències finançament recerca

Noves habilitats per a la recerca

Anna Rovira
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Universitat Politècnica de Catalunya
 

Aukland, Mary (2012). Re-Skilling for Research: Investigating the Needs of Researchers and How Library Staff Can Best Support Them. Reseach Libraries United Kingdom, UK. Volume 18, Issue 1. Disponible a: http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Re-skilling.pdf [Consulta: 13/06/2012]

El consorci de les universitats de recerca més punteres al Regne Unit, anomenat RLUK (Reseach Libraries United Kingdom), ha publicat recentment l'informe "Re-skilling for Resarch" elaborat per Mary Aukland, sobre els canvis en les necessitats d'informació dels investigadors i els efectes d'aquests en les biblioteques de recerca.

La creixent col·laboració entre investigadors, disciplines o països; la generació de grans quantitats de dades; l'obligació de demostrar l'impacte de les investigacions o la necessitat d'incrementar la difusió dels resultats, són les principals característiques de la recerca actual. Aquest informe situa les necessitats emergents dels recercaires en el context dels serveis que ofereixen actualment les biblioteques universitàries i analitza els canvis que els bibliotecaris haurien de fer per cobrir aquestes necessitats de forma exhaustiva.

Accés a la recerca de qualitat: assignatura pendent i clau de futur de les pimes i microempreses

Cristina Soy
Criteria Caixa Holding, SA
Professora Associada Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

Houghton, John; Swan, Alma; Brown, Sheridan (2011). Access to Research and Technical Information in Denmark: Report to The Danish Agency for Science, Technology and Innovation (FI) and Denmark's Electronic Research Library (DEFF). Abril, 2011. København: Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 65 p. ISBN: 978-87-923-7287-1. <http://www.fi.dk/publikationer/2011/adgang-til-forskningsresultater-og-teknisk-information-i-danmark/adgang-til-forskningsresultater-og-teknisk-information-i-danmark-access-to-research-and-technical-information-in-denmark.pdf>. [Consulta: 02-01-2012].
 

Claus per abrirLes petites i mitjanes empreses (pimes) i les microempreses constitueixen les tipologies d'empreses més nombroses en les economies del coneixement i desenvolupen un rol clau en la innovació. Per aquest motiu determinar el nivell d'accés i l'ús de la informació tècnica i derivada de la recerca per part d'aquestes empreses, identificar les dificultats i barreres, així com quantificar els costos, els beneficis i el valor assignat és bàsic per la viabilitat dels processos innovadors i per a les pròpies pimes. Aquest és l'objectiu de l'informe danés, Access to Research and Technical Information in Denmark elaborat per la Danish Agency for Science, Technology and Innovation i la Denmark's Electronic Research Library. La investigació ha estat realitzada a partir de qüestionaris en línia breus a un centenar d'empreses i una vintena d'entrevistes en profunditat a professionals investigadors o gestors d'empreses innovadores, sovint de recent constitució vinculades a incubadores i a empreses col·laboradores de l'administració.

Subscriure a RSS - agències finançament recerca