biblioteques recerca

Noves habilitats per a la recerca

Anna Rovira
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Universitat Politècnica de Catalunya
 

Aukland, Mary (2012). Re-Skilling for Research: Investigating the Needs of Researchers and How Library Staff Can Best Support Them. Reseach Libraries United Kingdom, UK. Volume 18, Issue 1. Disponible a: http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Re-skilling.pdf [Consulta: 13/06/2012]

El consorci de les universitats de recerca més punteres al Regne Unit, anomenat RLUK (Reseach Libraries United Kingdom), ha publicat recentment l'informe "Re-skilling for Resarch" elaborat per Mary Aukland, sobre els canvis en les necessitats d'informació dels investigadors i els efectes d'aquests en les biblioteques de recerca.

La creixent col·laboració entre investigadors, disciplines o països; la generació de grans quantitats de dades; l'obligació de demostrar l'impacte de les investigacions o la necessitat d'incrementar la difusió dels resultats, són les principals característiques de la recerca actual. Aquest informe situa les necessitats emergents dels recercaires en el context dels serveis que ofereixen actualment les biblioteques universitàries i analitza els canvis que els bibliotecaris haurien de fer per cobrir aquestes necessitats de forma exhaustiva.

Núvols que planen sobre la biblioteca universitària: quins són els perills i com afrontar-los

Núria Balagué
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona

OCLC ens té acostumats a un degoteig constant d'estudis prospectius generalment interessants per la seva actualitat, abast i enfocament.  En aquesta ocasió Jim Michalko, vicepresident d'OCLC per a programes de desenvolupament del Research Libraries Group (RLG) encapçala un estudi sobre els riscos que planen sobre les biblioteques de recerca als Estats Units.

En el context d'aquest treball risc es defineix com "la possibilitat que un esdeveniment succeeixi i afecti negativament l'assoliment dels objectius de la biblioteca".

OCLC va emprar l'experiència d'una consultoria especialitzada en la realització d'avaluacions de riscos que, a partir de 15 entrevistes efectuades l'any 2008 a una selecció de directors de biblioteques de recerca membres de la ARL, va identificar un total de 26 riscos potencials que amenacen les biblioteques universitàries. Aquests riscos van ser agrupats en 5 clústers temàtics i categoritzats com a alt, mitjà o baix risc en funció de les respostes rebudes.

Subscriure a RSS - biblioteques recerca