Australia

Llegir per plaer: com ho veuen (i ho viuen) els infants i les famílies d’Austràlia

Mònica Baró
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Kids and family reading report: Australia. [Premiere ed.]. [Lisarow, NSW]: Scholastic Corporation; [London]: YouGov, [2015]. 84 p. Disponible a partir de: http://www.scholastic.com.au/readingreport. [Consulta: 01/06/2106].


Kids & family reading és un estudi de caràcter bianual que es realitza als Estats Units des de 2008, que té com a objectiu explorar les actituds i els comportaments relacionats amb la lectura per oci dels nens d’edats compreses entre els 6 i els 17 anys i que també recull les opinions dels seus pares i mares. L’estudi és una iniciativa de l’editorial Scholastic –especialitzada en l’àmbit pedagògic i infantil, i una de les més potents del món– i s’ha realitzat en col·laboració amb YouGov, una empresa de primer nivell que es dedica a l’estudi de mercats per mitjà de sistemes en línia.

Biblioteques, arxius i museus: reis del GLAM?

Jesús Tramullas
Departamento de Ciencias de la Documentación
Universidad de Zaragoza


Mansfield, T., Winter, C., Griffith, C., Dockerty, A., Brown, T. (2014). Innovation Study: Challenges and Opportunities for Australia’s Galleries, Libraries, Archives and Museums. Australian Centre for Broadband Innovation, CSIRO and Smart Services Co-operative Research Centre. Disponible a: https://sites.google.com/site/glaminnovationstudy/home/GLAM%20Innovation... [Consulta: 15/11/2015].


Sota l’acrònim GLAM (que en castellà s’ha relacionat amb cert glamour) s’engloben actualment les activitats que duen a terme galeries, biblioteques, arxius i museus (galleries, libraries, archives and museums). Més específicament, aquestes sigles s’acostumen a relacionar amb accions i actuacions de difusió dels patrimonis culturals i històrics, dels quals aquestes institucions són dipositàries, en el món digital. L’ús de l’acrònim, malgrat que sembli recent en entorn europeu, ja fou utilitzat per l’Australian Society of Archivist1 en la seva conferència general de 2003, celebrada a Adelaida, i intitulada precisament “GLAM: Galleries, Libraries, Archives & Museums”. Més de 10 anys després, el setembre de 2014, diverses organitzacions dependents del Govern d’Austràlia han publicat un informe i materials complementaris2 sobre reptes i oportunitats per a les galeries, biblioteques, arxius i museus d’Austràlia.

La jubilació de professionals genera noves oportunitats laborals en l’àmbit BiD a Austràlia

Daniel Gil Solés
Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus
Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa
President del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya


Australian Library and Information Association. ALIA LIS Education, Skills and Employment Trend Report 2015. Canberra: ALIA, 2015. Disponible a: https://www.alia.org.au/sites/default/file/LIS%20Education%20Skills%20an... [Consulta: 30 de setembre de 2015]


El 2014 l’ALIA, l’Australian Library and Information Association, va iniciar la publicació anual d’un informe de tendències, aquesta vegada centrat en l’educació, les habilitats i els coneixements, i l’ocupació laboral en l’àmbit de la Biblioteconomia, la Documentació i la Informació. En l’informe del 2014, l’ALIA volia oferir i generar una foto fixa del panorama educatiu i laboral als professionals del sector de tota Austràlia. Ara, en l’informe del 2015, s’han actualitzat dades i, a més i el que és més important, es pot començar a entreveure tendències de futur en la indústria BiD que sovint queden amagades, però que són subjacents. Aquest informe pot ajudar a detectar aquestes tendències i esdevenir una eina molt valuosa per als professionals australians… i també, per què no, per als professionals catalans i espanyols.

Estudi de les biblioteques escolars: el cas australià

Joan Badia
Catedràtic de Llengua i literatura catalana d’ensenyament secundari
 

Softlink (2015). 2014 Australian School Library Survey [disponible a http://www.softlinkint.com/2014-australian-school-library-survey_report_download/


Softlink és una empresa australiana, amb ramificacions arreu del món, que proveeix recursos tecnològics, coneixement i solucions a biblioteques escolars, acadèmiques, públiques i altres. Des de 2010 duu a terme un estudi anual sobre les biblioteques escolars australianes per encàrrec del govern australià. El text que en ressenyem és la publicació d’aquest estudi corresponent a 2014.

El fet de ser el quart any que es fa l’enquesta permet establir comparacions interessants sobre l’evolució dels factors analitzats: pressupost, nombre i titulació del personal, adquisició de recursos electrònics... i correlacionar-los amb els resultats escolars. I això tant per tipologia de centres (segons grandària, segons tipus d’ensenyament i segons titularitat) com per regions o estats. També permet veure les tendències i planificar millor el futur. 

I a tu, creus que et beneficia la biblioteca pública?

Rosa Togores Martínez
Direcció d'Estudis i Prospectiva. Diputació de Barcelona

Sílvia Rabat Fàbregas
Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona


State Library of Queensland (2012). The Library Dividend. SUMMARY Report. A guide to the socio-economic value of Queensland's public libraries. September 2012. <http://www.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/226143/the-library-dividend-summary-report.pdf>. [Consulta: 6 març 2013].

Molt probablement, a dia d'avui, pràcticament ningú gosaria dir que les biblioteques públiques no són part essencial del territori en el que s'ubiquen. Aquestes, al desenvolupar les seves funcions en àmbits tant diversos i fonamentals com són la vida social, econòmica, cultural o educativa d'una comunitat s'han configurat, progressivament, com un dels centres de referència de la vida cultural i social de les societats actuals.
 
Ara bé, en què es concreta la contribució de la biblioteca pública al seu entorn? Què li reporta a la ciutadania la seva presència i acció? És al intentar respondre a aquestes preguntes quan ens trobem amb un problema: com ho mesurem?. I és que determinar en quina mesura les biblioteques públiques generen uns beneficis en el seu entorn es configura, a dia d'avui, com un camp d'investigació escassament desenvolupat però prioritari per encarar els reptes i necessitats d'un context en transformació.
 
D'acord amb aquest repte, fer visible el valor generat per les biblioteques públiques a la societat i els beneficis que aporten tant a nivell individual com comunitari és l'objectiu de l'estudi The library dividend: a guide to the socio-economic value of Queensland's public libraries. En aquest sentit, la investigació encarregada per la Biblioteca Estatal de Queensland (Austràlia) i presentada al setembre de 2012, ha permès demostrar i quantificar el valor que aquestes han generat en la seva comunitat entre els anys 2010 i 2011. Així i com a principal resultat, s'ha quantificat el retorn a la inversió realitzada pel govern estatal i local, fent palès que per cada $ 1 invertit a les biblioteques públiques de Queensland, aquestes han generat un valor de $ 2,30 a la comunitat.

Pàgines

Subscriure a RSS - Australia