impacte econòmic

Beneficis socials, educacionals i en darrer terme, econòmics

Margarita Taladriz-Mas
 

Evidence review of the economic contribution of libraries (2014): Final Report. June 2014 /Arts Council England; BOP Consulting, 2014. http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Evidence_review_economic... [Consulta: 18/11/2014]

Aquesta revisió del que s'ha publicat fins a finals de 2013, en l'àmbit de la contribució a l'economia per part les biblioteques públiques i els serveis que aquestes presten en els diferents països, ha estat elaborada per la Consultora BOP i afavorida per l'Arts Council England, entitat governamental que finança i dóna suport a Museus Biblioteques i Arxius a Anglaterra.

El seu objectiu és el de revisar i identificar les evidències disponibles, tant al Regne Unit com en altres països, sobre com les biblioteques creen beneficis econòmics. La idea era no només assenyalar evidències de l'impacte econòmic directe que generen les biblioteques d'una manera directa, sinó també de l'impacte indirecte a través dels beneficis socials i educatius que ofereixen.

El valor de les biblioteques a Espanya triplica el seu cost

Hilario Hernández
Director de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 

Gómen Yáñez, José Antonio, Coord. (2014) Estudio FESABID: El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas.
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/el-estudio-realizado-por-fesabid-demuestra-el-valor-que-las-bibliotecas-aportan-a

Worth every cent and more..., Worth Their Weight..., Enriching communities..., The Library Dividend..., Dollars, sense and Public Libraries...1 Títols tan suggestius figuren a les portades d'alguns dels estudis que es realitzen en els últims anys i que tracten de mesurar l'impacte econòmic i social de les biblioteques. La immensa majoria d'aquests informes s'han elaborat durant l'última dècada en l'àmbit anglosaxó, fonamentalment als Estats Units i al Regne Unit i, especialment, també a Austràlia. No falten algunes aproximacions en altres països (Alemanya, Nova Zelanda, Noruega, Corea, Canadà...), als quals s'ha incorporat en l'últim any Espanya.

A la base d'aquests informes hi ha la crisi del finançament públic (i, per tant, la necessitat de mostrar el valor social i econòmic dels serveis bibliotecaris), alhora que compta amb el desenvolupament de metodologies contrastades per mesurar el valor econòmic de les activitats no lucratives o el valor social de les empreses i organismes públics.

Aquests estudis i informes han estat realitzats amb metodologies diferents, no hi ha encara una terminologia uniforme, ni unes eines i indicadors unificats i homologats ni en l'àmbit internacional ni dins dels països on més s'han produït.

Tanmateix, s'estan produint intents de normalització i tendeix a haver-hi una confluència progressiva, almenys pel que fa a l'objectiu de mostrar el valor econòmic de les biblioteques i el seu impacte en l'economia general i local (o regional), amb formulacions finals d'avaluació del cost/benefici o el càlcul del retorn de la inversió (ROI, la sigla anglesa) en termes monetaris.

Subscriure a RSS - impacte econòmic