mineria de text

Les possibilitats de la mineria de text i dades a l’educació superior i a la investigació pública: una anàlisi de casos d’estudi del Regne Unit i França

Juan-Antonio Pastor-Sánchez
Professor titular del Departamento de Información y Documentación
Coordinador de biblioteques
Universidad de Murcia


Johnson, Rob; Fernholz, Olga; Fosci, Mattia (2016). Text and data mining in higher education and public research: an analysis of case studies from the United Kingdom and France. [S. l.]: Association des Directeurs & personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation (ABDU). 47 p. Disponible a: http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/TDM-in-Public-Research-Revised.... [Consulta: 19/05/2017].


L’ADBU (Association des Directeurs & personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la Documentation) va publicar el desembre de 2016 l’informe Text and data mining in higher education and public research. L’estudi s’ha realitzat amb el suport del Govern francès, més concretament per part del Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR). L’informe està disponible sota llicència Creative Commons Attribution 4.0.

Es tracta d’una anàlisi de casos d’estudi d’investigadors de França i el Regne Unit amb la finalitat d’avaluar les possibilitats que ofereix l’aplicació d’excepcions respecte dels drets d’autor per a l’aplicació de tècniques de mineria de text i dades sobre materials subjecte a copyright.

Sens dubte, som davant d’un informe que es basa en l’interès de la Comissió Europea per modernitzar la legislació sobre copyright en entorns digitals, no només per a educació o investigació, sinó també per a la conservació del patrimoni cultural.

Mineria de contingut: un repte per a les publicacions científiques

Mercè Vázquez Garcia
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació [professora]
Universitat Oberta de Catalunya


JISC (2012). The Value and Benefits of Text Mining [en línia]. [London]: The Higher Education Funding Council for England. Disponible a: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2012/value-text-mining.pdf>. [Consulta: 29 maig 2013].

Text mining @ IRC

Les publicacions científiques tenen un gran repte al davant en relació amb l'aprofitament i la difusió dels seus articles per a aconseguir que tinguin un impacte més enllà del cercle reduït d'experts de cada àmbit d'especialitat. En aquest sentit, l'estudi de recerca Journal article mining planteja a fons de quina manera és possible millorar la disseminació de la producció científica i com es poden trobar vies de comunicació directes entre les publicacions científiques i els diferents públics (coneguts i potencials) que hi puguin estar interessats. Concretament, l'estudi presenta quin és l'estat de la qüestió pel que fa a les pràctiques, els actors, les polítiques, la planificació i les expectatives en mineria de contingut aplicada al contingut de les publicacions científiques.

Actualment els articles científics esdevenen cada vegada més inabastables per nombre i periodicitat de publicació, motiu pel qual ja fa un cert temps que els experts es plantegen de quina manera les màquines ens poden ajudar a fer una lectura més productiva del contingut de les publicacions científiques. En aquest sentit, el focus d'atenció se situa en l'àmbit de la mineria de contingut, que inclou la mineria de text i la mineria de dades i que duu a terme el processament automatitzat de gran quantitat de contingut digital destinat a la recuperació d'informació, l'extracció d'informació i la metanàlisi. Així mateix, també resulten de gran interès les aplicacions que incorporen detecció semàntica en la recuperació de la informació, a fi de poder recuperar documents que estiguin relacionats pel contingut.

Subscriure a RSS - mineria de text