publicació

A les editorials universitàries els calen nous models

Lluís Rius
Director de Publicacions a Internet
Universitat Oberta de Catalunya


Withey, Lynne; Cohn, Steve; Faran, Ellen [et al.] (2011). Sustaining scholarly publishing: New business models for university presses: A report of the AAUP Task Force on Economic Models for Scholarly Publishing. March 2011. New York: The Association of American University Presses. 37 p. <http://www.aaupnet.org/images/stories/documents/aaupbusinessmodels2011.pdf>. [Consulta: 28/05/2012].


Temps de canvis

El món de la publicació científica viu temps apassionants, de canvis profunds. En el cas de les editorials universitàries, el trànsit cap a la digitalització, la consolidació creixent de l'accés obert en l'àmbit acadèmic (cada cop més estès, compartit i exigit), i els mateixos hàbits dels usuaris a l'hora d'accedir a textos acadèmics (i de fer-los servir), va conformant un nou hàbitat, un ecosistema canviant, que està redefinint les regles d'un model basat fins ara, sobretot, en la venda de llibres i revistes.

Amb l'objectiu de trobar respostes als principals reptes vinculats al model a seguir per les publicacions universitàries, fa tot just un any que l'Associació de Publicacions Universitàries Americanes (AAUP) va publicar aquest informe que ressenyem (Sustaining Scholarly Publishing: New Business Models for University Presses), que no ha perdut ni un bri d'actualitat.

Subscriure a RSS - publicació