publicació

Pinzellades de l’Open Science Fair

Candela Ollé
Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)


Open Science FAIR. «Charting the course: reimagining open science for next generations». (Madrid, 25-27 september 2023). Disponible a: <https://www.opensciencefair.eu/2023/programme>. [Consulta: 02/10/2023].


Amb l’objectiu de «reimaginar la ciència oberta per a les properes generacions, avançar i reformar l’avaluació de la recerca i la ciència oberta; connexions, barreres i camins per avançar» es va celebrar a Madrid, del 25 al 27 de setembre, la 4a edició de l'Open Science Fair, al Museo Reina Sofía i a l’Ateneo de Madrid. Les sessions es van desenvolupar durant tres jornades, en gran part, amb intervencions simultànies en els diferents auditoris, cosa que complicava escollir què seguir i què perdre’s. Tot i això, el web de l’esdeveniment contenia informació dels plantejaments i resums enviats prèviament pels ponents, per tal d’ajudar a fer la tria.

Organitzat per OpenAire, amb la coorganització de la FECYT, el Ministerio de Ciencia e Innovación i sota la presidència espanyola de la Unió Europea, la fira va reunir més de 400 persones que, al llarg de les tres jornades, van trobar-se per compartir projectes, resultats, experiències i per reflexionar sobre el futur a curt i mitjà termini del moviment de ciència oberta i els reptes pendents.

A les editorials universitàries els calen nous models

Lluís Rius
Director de Publicacions a Internet
Universitat Oberta de Catalunya


Withey, Lynne; Cohn, Steve; Faran, Ellen [et al.] (2011). Sustaining scholarly publishing: New business models for university presses: A report of the AAUP Task Force on Economic Models for Scholarly Publishing. March 2011. New York: The Association of American University Presses. 37 p. <http://www.aaupnet.org/images/stories/documents/aaupbusinessmodels2011.pdf>. [Consulta: 28/05/2012].


Temps de canvis

El món de la publicació científica viu temps apassionants, de canvis profunds. En el cas de les editorials universitàries, el trànsit cap a la digitalització, la consolidació creixent de l'accés obert en l'àmbit acadèmic (cada cop més estès, compartit i exigit), i els mateixos hàbits dels usuaris a l'hora d'accedir a textos acadèmics (i de fer-los servir), va conformant un nou hàbitat, un ecosistema canviant, que està redefinint les regles d'un model basat fins ara, sobretot, en la venda de llibres i revistes.

Amb l'objectiu de trobar respostes als principals reptes vinculats al model a seguir per les publicacions universitàries, fa tot just un any que l'Associació de Publicacions Universitàries Americanes (AAUP) va publicar aquest informe que ressenyem (Sustaining Scholarly Publishing: New Business Models for University Presses), que no ha perdut ni un bri d'actualitat.

Subscriure a RSS - publicació