Afegeix un nou comentari

El futur del llibre: marc legal present i futur

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Mª Asunción Esteve
Departament de Dret Civil
Universitat de Barcelona
 

Del Arco, Ana; Arnáiz Medina, Violeta; Fernández, Pura; Muñoz Vico, Antonio; Giménez Toledo, Elea (2015). El libro y su marco normativo. Presente y porvenir. Laboratorio del Libro. Disponible en: http://laboratoriodellibro.com/wp-content/uploads/2015/04/el-libro-marco-normativo.pdf [Consulta: 30/06/2015]


El Laboratori d'Idees sobre el Llibre ha publicat recentment l'informe "El llibre i el seu marc normatiu. Present i futur. 2015 "que recull un seguit d'interessants reflexions sobre el futur del llibre i l'adequació del seu actual marc legal realitzades per un grup d'experts en la matèria.

El Laboratori del Llibre és una iniciativa privada d'un grup de professionals procedents de diferents sectors de la indústria del llibre i que compta amb una Comissió Jurídica integrada per advocats especialitzats en propietat intel·lectual. La Comissió Jurídica del Laboratori del Llibre va impulsar el passat mes de maig de 2014 una trobada entre destacats professionals relacionats amb la indústria del llibre (editors, autors, bibliotecaris, entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, agents literaris, etc.) per debatre sobre la realitat tecnològica i de mercat que afronta actualment el llibre i la necessitat d'actualitzar el seu marc legal.

L'Informe publicat conté els diferents punts dels participants en el debat sobre qüestions com el preu fix dels llibres, la progressiva desaparició de les llibreries, les vendes a preu de saldo i els estocs, la regulació del contracte d'edició, la vulneració de els drets d'autor a Internet, el límit legal de la cita, altres límits i excepcions als drets exclusius de l'autor, el paper de les entitats de gestió, les biblioteques i els nous models de negocis. Totes aquestes qüestions es van abordar dins el marc legal establert per la Llei de Propietat Intel·lectual -després seva recent reforma en 2014- i la Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques.

En relació amb el preu fix del llibre, l'Informe explica com tots els participants en el debat coincideixen a subratllar que la seva única utilitat és evitar la desaparició dels llibreters independents, encara que també sostenen que una major flexibilització del preu ajudaria a incrementar les vendes ja dinamitzar el sector. L'Informe aporta valuosos punts de vista d'aquests experts sobre l'incert futur de les llibreries, l'increment de webs que comercialitzen llibres de segona mà, els nous models de negocis com l'e-book (que juga encara un paper secundari enfront del tradicional llibre en paper) i les possibilitats de la lectura en streaming.

Les principals qüestions estrictament legals que tracta l'Informe són, en primer lloc, la necessitat d'actualitzar la regulació del contracte d'edició que conté la Llei de Propietat Intel·lectual a la nova realitat digital del llibre sense pàgines ni volums i que es comercialitza per Internet -assignatura pendent del legislador espanyol. En segon lloc, l'Informe recull les reflexions dels participants en el debat sobre el límit legal de cita i el límit a favor de l'educació, tal com ha quedat regulat aquest últim després de l'última reforma de Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest punt cal destacar l'aportació que va fer el representant de CEDRO que va participar en el debat per aclarir el nou dret dels autors i editors a obtenir una remuneració de les universitats espanyoles, ja que els professors d'universitats espanyoles han quedat autoritzats per la Llei de Propietat Intel·lectual per utilitzar de forma aïllada capítols sencers de manuals o llibres de textos i articles de revistes per a la il·lustració de les seves activitats educatives.

L'Informe mostra la discrepància d'opinions d'aquests experts per resoldre el problema de la pirateria digital i aporta els arguments que donen els que defensen que la solució consisteix a adoptar mesures legals contundents, davant dels que consideren millor solució la baixada de preu del llibre digital i educar els usuaris de noves tecnologies en el respecte a la creació i als drets del seu autor. Tracta també l'espinosa qüestió del paper de les entitats de gestió relacionades amb la gestió de drets sobre el llibre -CEDRO i VEGAP- i les discussions dels participants sobre les tarifes que apliquen aquestes entitats al concedir les seves llicències.

Es reprodueix en l'Informe la discussió que es viu actualment a la comunitat científica en relació amb els drets de propietat intel·lectual sobre els resultats de la seva investigació. Els especialistes que van intervenir en el debat assenyalen que la major part de la investigació que es porta a terme a Espanya compta amb finançament públic, però en ser publicada per grups editorials privats s'arriba a la paradoxa que les universitats i centres de recerca han de pagar llicències per poder accedir als resultats de la investigació realitzada pels membres de la seva pròpia comunitat científica. D'aquí que l'Informe apunti com a possible sortida a aquesta situació que les universitats i centres de recerca ofereixin en obert la investigació finançada amb fons públics, tal com permet la Llei de la Ciència.

Finalment, l'Informe destaca l'important paper que juguen les biblioteques per fomentar la lectura i una percepció positiva de la propietat intel·lectual que ajudi a assumir el seu respecte per part de la ciutadania.

L'Informe té una extensió de 25 pàgines i la seva redacció és clara i de fàcil lectura, fins i tot per a un profà en lleis. Recull les principals qüestions que, efectivament, van ser la clau de l'incert futur del llibres en els pròxims 20 anys i assenyala les millores que s'haurien de fer en la Llei de Propietat Intel·lectual per afavorir un bon futur al llibre i als sectors implicats. Donada la destacada trajectòria professional dels participants en el debat resulta de particular interès conèixer la seva opinió sobre totes aquestes qüestions. Compta a més amb dos interessants annexos que contenen les preguntes que es van debatre en la trobada, les conclusions del debat i una llista de bibliografia, legislació i jurisprudència relacionada amb el sector del llibre.