Afegeix un nou comentari

Reflexionant per a la pràctica i practicant la reflexió

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Lluís Anglada
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)


OCLC Research: 2014 Highlights (2015). Dublin, Ohio: OCLC Research. Disponible a:
www.oclc.org/content/dam/research/publications/2015/oclcresearch-2014-hi....


La biblioteconomia ha estat i és, essencialment, una pràctica, una techne, però no per això els coneixements tècnics són acientífics. Sí que sorgeixen (i tornen) de la pràctica. És per això que la ‘recerca’ en biblioteconomia, en el passat, l’han exercida bàsicament persones que tenien com a feina principal la de fer de bibliotecaris.

Vaig poder ser una mica al III International Seminar on LIS Education and Research, celebrat recentment a Barcelona (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB) i me’n vaig endur la impressió que la recerca s’havia independitzat en una part important de la praxi bibliotecària. Ens n’hem d’alegrar ja que això significa que els nostres coneixements professionals són útils més enllà de les biblioteques i ens obre nous camins. Però la recerca acadèmica està sotmesa a les seves pressions, i entre les quals no figura la d’orientar els ‘practicants’ de la biblioteconomia.

Per sort, la professió continua activa, publicant aprenentatges derivats d’experiències pràctiques i hi ha encara revistes professionals que acullen articles amb aquesta orientació. Afortunadament, a més de les associacions professionals, hi ha prou institucions que emparen recerca enfocada a la pràctica professional en l’àmbit de la biblioteconomia. Ho fan, per exemple, el Council on Library and Information Resources, l’Institute of Museum and Library Services, o el Jisc.

Ho fa també, amb una dedicació expressa, l’OCLC Research, la qual se centra en “els reptes que es presenten a les biblioteques i als arxius en un entorn de canvi ràpid de les tecnologies de la informació”. L’OCLC Research és una divisió de l’OCLC i no s’ha de confondre amb la cooperativa; no són radicalment diferents, però tampoc ben bé la mateixa cosa. Els informes de l’OCLC Research s’orienten a ajudar les biblioteques a entendre el seu entorn i a tenir una praxi més eficient. Els temes que els ocupen són els eixos de l’OCLC, però s’emfatitzen aquells en què l’equip humà d’OCLC Research és més competent. I parlant de persones, cal no oblidar que qui dirigeix l’entitat és Lorcan Dempsey, un autor a qui, de totes totes, val la pena seguir i llegir.

La memòria de l’OCLC Research de 2014 s’organitza en quatre capítols: Research Collections and Support, Data Science, Understanding the System-wide Library, i User Studies. En cada apartat es mostren els principals assoliments de l’any. Els capítols s’inicien amb els objectius de l’àrea, les seves publicacions, els actes i sessions de formació organitzats i les presentacions fetes. El més interessant per a qui la llegeixi és que tot el que s’hi esmenta està enllaçat amb els continguts corresponents, de manera que es pot anar de la memòria a allò que s’hi explica.

El contingut del capítol de col·leccions i suport s’orienta al que ara està més en voga: el suport que les biblioteques poden donar a la recerca. Destaco aquí l’informe The Evolving Scholarly Record, de Brian Lavoie et al. i que proporciona un marc conceptual (una mica abstracte) per comprendre el context nou en el qual es mouen els resultats de la recerca, context canviant que és fonamental entendre si les biblioteques volen ser efectives en aquest àmbit. El mateix pot ser vist de forma més resumida en diverses presentacions de l’equip de l’OCLC Research.

El segon capítol està dedicat a la feina feta a l’entorn de les dades. L’objectiu és ajudar les biblioteques a entendre el funcionament i les possibilitats de les linked open data (LOD) i com exposar millor les seves dades. Es poden veure aquí algunes aplicacions experimentals de les LOD, com ara ArchiveGrid (per a materials d’arxiu) o Cookbook Finder (una aplicació que dóna accés a milers de llibres de receptes i altres llibres sobre aliments i nutrició que hi ha a les biblioteques). Per als interessats en el tema, vegeu també l’enriquiment del CCUC amb tràilers de pel·lícules. Recomano la presentació feta al Congrés del LIBER de 2014 “Connecting the Dots: Linking Digitized Collections Across Metadata Silos” per Jeffrey K. Mixter i Titia van der Werf.

El tercer capítol se centra en les activitats a l’entorn del concepte de Lorcan Dempsey: ‘la biblioteca és una entitat multiinstitucional’, al meu entendre, un concepte a partir del qual ens caldria reescriure la forma d’organitzar-se les biblioteques. Recomano la publicació “Collection Directions: The Evolution of Library Collections and Collecting” de Lorcan Dempsey, Constance Malpas i Brian Lavoie on s’explica l’evolució de la funció de les col·leccions de les biblioteques en un entorn de xarxa i col·laboració. Se’n pot veure una presentació de L. Dempsey. Cal destacar també Right-scaling Stewardship: A Multi-scale Perspective on Cooperative Print Management de Constance Malpas i Brian Lavoie, on s’explora l’establiment d’una xarxa de dipòsits de documents de baix ús.

El darrer capítol es dedica a estudis d’usuari i a les formes canviants dels comportaments informacionals en aquest nou temps d’informació abundant, en xarxa i enllaçada. Es recomana (és interessant i divertit): Reordering Ranganathan: Shifting User Behaviors, Shifting Priorities, de Lynn Silipigni Connaway i Ixchel Faniel, del qual n’hem fet una ressenya en aquest blog i del qual se’n va fer un seminari a la Facultat de BiD de la UB. La presentació que recomanem mirar-se (una mica llarga) és la corresponent al seminari fet a Barcelona.

En resum, molta informació, però molt útil també; útil no per saber què fa l’OCLC Research sinó per seguir alguns desenvolupaments futurs de les biblioteques.