Afegeix un nou comentari

Present i futur de les biblioteques públiques d’Austràlia Meridional

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Carlos-Miguel Tejada-Artigas
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid


South Australian Public Library Network (2015). Tomorrow’s libraries: future directions of the South Australian public library network. [Adelaide]: South Australian Public Library Network. Disponible a: http://www.libraries.sa.gov.au/webdata/resources/files/SAPLN_tomorrow's_... [Consulta: 06/23/2016]


Aquest estudi se centra en el present i futur de les biblioteques públiques d’Austràlia Meridional (en anglès: South Australia). Aquest Estat el trobem a la part central del sud del país, essent un territori molt extens (984.377 km²), molt àrid i poc poblat (1,5 milions de persones, la qual cosa significa menys del 10 % de la població australiana).

La xarxa objecte d’estudi, South Australian Public Library Network, disposa de més de 130 biblioteques, i constitueixen un formidable exemple del valor de les biblioteques públiques a la societat d’avui i d’allò que en un futur poden ser. Es fixa un horitzó del 2030, és a dir, quinze anys i es va elaborar una visió mitjançant una consulta àmplia a diferents membres de la xarxa. Es van dissenyar cinc estratègies per a l’èxit, amb el seus quinze objectius i trenta-set accions a desenvolupar, identificant els beneficis per a les persones i per a la societat.

Sota el lema “Smart libraries… Smart communities” es presenta una visió, al 2030, on aquestes biblioteques són institucions de la democràcia civil i del compromís comunitari. “Són centres de coneixement, creativitat i innovació, que reuneixen els mons físics i digitals i proporcionen oportunitats d’aprenentatge i oci”. Així, s’indica que “El futur de les biblioteques públiques es troba en el valor que creen de la unió de les persones, lloc, coneixement i tecnologia per crear una plataforma per a l’aprenentatge, la participació, la creativitat, la innovació i el benestar”.

Els valors en els quals es basen són els següents: la igualtat d’accés, la llibertat d’expressió, el dret a saber, i la confiança en la qualitat de la informació, serveis i personal.

Les cinc estratègies que es plantegen, com també els seus objectius, es relacionen a continuació:

1. La connexió entre les institucions de la comunitat:

 • Proporcionar espais flexibles vistosos que s’adaptin als objectius
 • Seguir ampliant l’abast dels serveis bibliotecaris a la comunitat
 • Crear un major impacte a través de programes i esdeveniments

2. Oferir un contingut creatiu i ser centres de coneixement:

 • Permetre una cerca i un accés fàcil i ràpid al contingut físic i digital
 • Desenvolupar i crear contingut i col·leccions per proporcionar col·leccions estatals i locals més completes
 • Millorar l’alfabetització dels australians del sud

3. La innovació i els eixos digitals:

 • Estendre els horitzons dels australians del sud mitjançant l’accés a les tecnologies digitals existents i emergents
 • Assegurar que cada australià del sud disposa de l’accés digital i les habilitats necessàries per participar en el món digital

4. Associar-se amb la intenció de:

 • Enfortir la xarxa de biblioteques de la comunitat escolar
 • Assolir un major impacte a través d’associacions

5. El desenvolupament d’un futur sostenible:

 • Mantenir una administració i planificació sòlides de la xarxa de biblioteques públiques
 • Seguir invertint sàviament per assegurar que la xarxa de biblioteques públiques ofereixi valor a les comunitats
 • Capacitar el personal per brindar serveis
 • Continuar en l’efectivitat empresarial
 • Demostrar i fer visible el valor econòmic i social de la xarxa en l’economia del coneixement

L’informe planteja que aquestes estratègies suposaran les següents millores per a les persones en els termes de: aprenentatge, benestar, participació, creativitat i innovació. De la mateix manera, les comunitats i la societat aconseguiran: una societat més alfabetitzada; un aprenentatge per a la vida; una cohesió social i tolerància; una major participació i millor presa de decisions de forma informada; majors oportunitats en la vida dels nens; una millora de les perspectives de feina i productivitat; el fer front a la bretxa digital; ciutats dinàmiques; i una infraestructura sostenible de la comunitat.

Finalment, s’identifica de quina forma les biblioteques contribueixen als objectius i prioritats de l’Estat (Austràlia del Sud). Així, s’identifiquen com a prioritats: la creació d’una ciutat dinàmica; el fet que tots els nens tinguin les mateixes possibilitats; comunitats segures i barris saludables. Quant a objectius, serien: que tots els membres de la comunitat poden participar de la mateixa manera en oportunitats d’aprenentatge; la innovació en tecnologia i dissenys; la superació de la bretxa digital; i ser els millors de la nació en educació.