Afegeix un nou comentari

Una visió de la biblioteca universitària el 2033

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Núria Balagué
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona
Professora del Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona


Strategic Thinking and Design Initiative: Extended and Updated Report (2016). Washington: Association of Research Libraries. 122 p. http://www.arl.org/storage/documents/publications/arl-strategic-thinking... [Consulta: 22/10/2016]


En la gestió del canvi, és important adoptar la perspectiva que estem construint el futur amb totes les decisions preses en el present i, en aquesta situació, ens cal dissenyar accions en relació a temes sovint tot just emergents. Imaginar el futur, i planificar accions estratègiques per posicionar-s’hi de la millor manera, és una activitat que, necessàriament, ha d’involucrar molta gent, amb coneixements i perspectives diferents i complementàries.

Quan del que es tracta és de preparar el futur de l’Association of Research Libraries, això agafa unes dimensions de gran volada. L’informe que ens ocupa mostra el que ha estat el treball dels 365 participants que, en diversos grups, amb diverses metodologies i en moments diferents, entre la tardor del 2013 i final del 2015, van ajudar a dissenyar el marc de les futures actuacions de la ARL.

El que presenten no és un pla estratègic, el plantejament és més innovador. Consideren, com apunta John Seely Brown, el consultor que va donar suport a la ARL en aquest procés, que el canvi és tant freqüent que les estratègies anteriors ja no són eficaces, que els reptes són cada vegada més substancials, que hem passat d'una època d'equilibri a una nova normalitat de desequilibri constant, i la nostra manera de treballar, de crear valor, i les nostres formes d'innovar, cal que siguin completament reformulades.  

L’objectiu de l’equip de disseny del projecte no era preparar un nou pla estratègic que cobrís els anys més immediats, sinó que era construir un model per a les biblioteques de recerca que existiran l'any 2033, i un conjunt inicial de passos a fer per començar a anar en aquella direcció. L’enfocament, doncs, no tracta de trobar solucions als reptes concrets que han d’entomar les biblioteques, atrapades entre el llast de la seva pròpia història i maneres de fer, i un context que canvia ràpidament, sinó que l’estudi se centra en com seria la biblioteca de recerca si s'hagués dissenyat específicament per al nou context.

El projecte va comportar, bàsicament, dues activitats: la preparació d’una visió de la biblioteca de recerca el 2033, i el disseny d’un sistema d'acció que doni forma al canvi necessari per a la creació d'aquest nou model de biblioteca.

La visió que proposa la ARL situa la biblioteca com un component de l’ecosistema del coneixement i, en conseqüència, ha dissenyat un sistema d'acció que pretén catalitzar i donar forma a un canvi dirigit a la creació d'aquesta biblioteca de recerca del futur plenament integrada en el seu ecosistema. Lògicament, el disseny també articula el paper de la ARL com l'organització que inspira, organitza i administra aquest camí.

En resum, l’informe presenta tot el making of de disseny i pensament estratègic que s’ha produït en el si de la ARL a l’entorn d’aquest futur 2033, llunyà i proper alhora, i es complementa amb un reguitzell d’apèndixs que mostren el resultat dels diversos grups de treball. En destaquem l’apèndix B, on s’il·lustra com han aplicat la mineria de dades als textos complets de 251 plans estratègics; l’apèndix E, amb els resultats de l’escaneig de l’entorn; i l’apèndix F, que presenta les reflexions sobre com enfocar amb èxit els projectes col·laboratius.

La millor manera de seguir l’evolució de les propostes és estar atents a les novetats de la ARL, http://www.arl.org, que fins i tot ha actualitzat la imatge corporativa, i en la seva pàgina web explica que el nou logotip vol suggerir el moviment dels seus membres vers aquest futur compartit proposat a l’informe.