Afegeix un nou comentari

L’impacte de la biblioteca universitària en l’aprenentatge dels estudiants

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Jordi Serrano
Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius


Brown, Karen; Malenfant, Kara J. (2017). Academic library impact on student learning and success: findings from assessment in action team projects. Chicago: Association of College and Research Libraries. 25 p. Disponible a: http://www.acrl.ala.org/acrlinsider/archives/13779. [Consulta: 19/05/2017].


Fundada el 1940, l’Association of College and Research Libraries (ACRL) ofereix programes, productes i serveis per tal que la comunitat bibliotecària de l’entorn universitari aprengui i innovi. Una de les actuacions més recents ha estat aquest informe on s’estableix una correlació entre la biblioteca i els resultats acadèmics (maig 2017).

Aquest informe ha estat realitzat en el marc del programa "Assessment in Action" la finalitat del qual és identificar de quina manera és possible mesurar l’impacte en l’aprenentatge per part de les biblioteques acadèmiques, i on participen 203 institucions dels Estats Units, Canadà i Austràlia.

A partir de diferents equips interdisciplinaris vinculats amb la formació, aquests equips determinen, segons el cas, el mètode d’avaluació més apropiat com ara enquestes, entrevistes, focus group, etc. on incorporen els elements de la biblioteca a avaluar, el perfil d’usuari, disciplina, etc.

Dels diferents mètodes d’avaluació, es conclou que:

 1. El benefici de les sessions de formació el primer any acadèmic: s’evidencia una important diferència en els resultats acadèmics entre aquells que hi van assistir i els que no.  
   
 2. L’ús de la biblioteca augmenta l’èxit formatiu: aquells que van usar algun o alguns serveis de la biblioteca com ara el préstec, l’ús de les seves instal·lacions, van accedir a la biblioteca digital, etc. van obtenir majors nivells d’èxit acadèmic.
   
 3. El benefici que representa per als estudiants la col·laboració i implicació de la biblioteca amb els altres serveis que giren al voltant de l’estudiant: llegiu, complicitats amb d’altres àrees com la gestió acadèmica, els serveis TIC, els laboratoris, el suport a la docència...
   
 4. També l’alfabetització informacional (AI) reforça els resultats: l’adquisició de competències bàsiques en l’ús de la informació i els recursos contribueix a la millora dels resultats i genera un aprenentatge basat en la investigació i resolució de problemes, a més d’un ús eficient de la informació i pensament crític.
   
 5. Finalment, i s’afegeix respecte d’edicions anteriors1, l’ús del servei de referència també incideix en la millora dels resultats acadèmics.

A més a més, a partir de la informació recollida, s’evidencia també un important impacte de la biblioteca en d’altres aspectes com la retenció de l’alumnat, l’impacte a llarg termini de la formació rebuda, i també la biblioteca i les seves instal·lacions com a element de relació acadèmica i d’implicació per part de l’estudiant.

Altres resultats, que evidencien els diferents informes de les institucions participants i respecte de la biblioteca mateixa i els seus professionals, són el compromís institucional i la col·laboració amb d’altres serveis, a més de l’experiència i coneixement adquirit que impliquen un enriquiment professional i personal important.

Cal destacar també la diversitat d’enfocaments i metodologies emprats que aporta un coneixement ampli sobre diferents formes d’avaluar la vinculació de la biblioteca amb el rendiment dels estudiants. És recomanable revisar els informes de cada institució o, com a mínim, els que trobem d’exemple al document.   

Es pot complementar l’informe accedint al portal web del projecte a http://www.ala.org/acrl/AiA i als diferents informes de les institucions participants a https://apply.ala.org/aia/public.


1 Brown, Karen; Malenfant, Kara J. (2016). Documented library contributions to student learning and success: building evidence with team-based assessment in action campus projects. 23 p. Chicago: Association of College and Research Libraries. Disponible a: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/contributions_y2.pdf comentat recentment també al Blok de BiD per Valtencir Mendes de la Fundació Jaume Bofill a http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/801.