Afegeix un nou comentari

SOAP Symposium: Estudi sobre publicació en accés obert (Berlín 2011)

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Pablo de Castro
Biblioteca de la Escuela Politécnica "Rey Pastor"
Universitat Carlos III de Madrid
 

SOAP Study of Open Access Publishing (2011). Report from the SOAP Symposium [2011: Berlín]. SOAP Study of Open Access Publishing. <http://project-soap.eu/report-from-the-soap-symposium/>. [Consulta: 18/04/2011].

El passat 13 de gener es va celebrar a la Harnack-Haus de Berlín el Simposi SOAP (Study on Open Access Publishing), en el transcurs del qual es van fer públics els resultats finals d'una gran enquesta sobre accés obert realitzada a investigadors d'arreu del món pel ja finalitzat Projecte SOAP, finançat per la Comissió Europea en el context del 7è Programa Marc de Recerca.

Aquest projecte, que va transcórrer des de març de 2009 fins a febrer de 2011, es va proposar estudiar el panorama mundial de la publicació en accés obert, les actituds i creences dels investigadors respecte a la publicació en accés obert i els estímuls i les barreres per a l'enviament d'articles per a la publicació en revistes open access. Els resultats de l'enquesta en línia realitzada a més de 40.000 investigadors  pertanyents a totes les disciplines i nacionalitats mostren un aclaparador suport al concepte d'accés obert, assenyalant el finançament i la qualitat (percebuda) de les revistes com les barreres fonamentals a l'hora de decidir-se a publicar en revistes d'accés obert.

Aquest estudi realitzat pel projecte SOAP, coordinat des del CERN per Salvatore Mele i en el qual han participat editors com ara Springer, BioMed Central i SAGE, biblioteques com la Max Planck Digital Library i agències de finançament com el UK Science and Technology Facilities Council (STFC), ha publicat els seus resultats en el dipòsit arXiv en dos informes de resultats preliminars [3] i finals [2]. Així mateix ha fet públiques les dades originals de l'estudi en diferents formats. En els informes es pot consultar en detall tots els resultats de l'enquesta, les conclusions principals són les següents:

  1. El nombre d'articles OA publicat al llarg de l'any 2009 en revistes d'accés obert pures o híbrides va ser de 120.000, el que suposa al voltant d'un 10% de la producció científica global.
  2. Aproximadament el 90% dels 40.000 investigadors enquestats considera que les revistes d'accés obert són o serien beneficioses per a la seva àrea d'activitat científica. La gran majoria discrepa d'afirmacions com que les revistes open access són de baixa qualitat científica o dinamiten el procés de revisió per parells.
  3. Un estudi per separat dels investigadors que han publicat en revistes d'accés obert revela que les motivacions per a la seva elecció són la lliure disponibilitat del contingut per als lectors i la qualitat científica de les revistes, així com la rapidesa en la publicació i, en alguns casos, el fet que l'autor no havia de pagar directament cap cost de publicació.
  4. Les barreres principals esmentades pels 5.000 investigadors que desitjarien publicar en revistes d'accés obert però no ho han fet són el finançament (39%) i l'absència de revistes d'accés obert de suficient qualitat en la seva disciplina (30%).

Després de la presentació dels resultats de l'enquesta, en el transcurs del Simposi van prendre la paraula persones rellevants dins del món de la publicació científica per a comentar determinats aspectes dels mateixos. En aquesta ronda d'intervencions es va destacar per exemple que els resultats de SOAP mostren que fan falta més esforços per difondre l'elevada qualitat de les revistes d'accés obert, així com per donar a conèixer l'existència d'esquemes particulars de finançament que faciliten la publicació en accés obert per a aquells investigadors amb menys disponibilitat de fons. Es va esmentar igualment la necessitat de continuar treballant amb les agències de finançament perquè els pressupostos dels projectes cobreixin els costos de publicació dels autors.

Atès que el Projecte SOAP ha posat a disposició dels lectors les dades brutes obtinguts de les enquestes, aviat han sorgit iniciatives per reproduir l'anàlisi SOAP a escala nacional a partir del filtrat de les dades globals de l'estudi. La primera d'aquestes particularitzacions l'estudi de la publicació en accés obert es va realitzar per a Holanda per part de Marnix van Berchum i Annemiek van der Kuil, de la Fundació SURF. Posteriorment eIFL.net ha abordat també una particularització l'anàlisi de la publicació en accés obert i de les actituds dels investigadors per a l'entorn de països en vies de desenvolupament i en transició amb els que treballa aquesta organització dedicada a la promoció de l'accés al coneixement per a l'educació, l'ensenyament, la investigació i el desenvolupament sostenible de comunitats. L'autor d'aquestes línies es troba en aquest moment analitzant les 1.427 respostes d'investigadors afiliats a institucions espanyoles d'entre les 43.000 disponibles per tractar de comptar també amb una perspectiva d'àmbit nacional sobre la publicació en accés obert a Espanya.

El simposi SOAP es va celebrar just a continuació del congrés APE 2011 "Publicació acadèmica a Europa", que va tenir lloc a l'Acadèmia de Ciències de Berlín-Brandenburg els dies 11 i 12 de gener. També en aquesta conferència d'editors es va discutir llargament sobre accés obert -entre el reconeixement general que l'accés obert havia adquirit ja el caràcter de mainstream en el món editorial- així com sobre temes com la revisió per parells i com millorar-la, l'anomenat 'diluvi de les dades' i com tractar amb les dades de publicació des de les revistes i editorials científiques, i les oportunitats de negoci editorial a la Xina. Al blog del projecte Sonex (Scholarly Output Notification and Exchange) es va publicar una ressenya del congrés APE 2011 amb especial incidència en la discussió i les presentacions relacionades amb la gestió de les dades de recerca.

Només recentment s'ha involucrat el Grup de Treball Sonex, finançat pel Joint Information Systems Committee (JISC) del Regne Unit, en l'àmbit de la gestió de dades d'investigació. Inicialment el projecte, resultant del congrés International Repositories Workshop celebrat a Amsterdam el març de 2009, es va centrar en la tasca d'analitzar estratègies per contribuir a un ràpid increment del nivell de continguts disponible en els dipòsits institucionals, en aquells dies bastant reduït. Sonex va treballar per a això en l'àmbit de la interoperabilitat de dipòsits d'accés obert, identificant escenaris de possible transferència automatitzada de continguts de diferents procedències als dipòsits. A l'informe "Handling Repository-Related Interoperability Issues: the Sonex Workgroup", presentat en el 2n Workshop DL.org celebrat a Glasgow el setembre de 2010 i recentment enviat per a publicació en versió actualitzada en les sèries LNCS de Springer, es resumeixen els quatre escenaris identificats per Sonex per a la transferència automàtica de continguts als dipòsits institucionals d'accés obert des dels editors, els Current Research Information Systems (CRIS), els dipòsits temàtics o directament des de l'entorn local de treball de l'autor.

Des de juliol de 2010, quan el JISC anunciar a l'Open Repositories 2010 de Madrid els primers projectes seleccionats en la seva convocatòria per al dipòsit de continguts, Sonex treballa conjuntament amb projectes específics en la implementació tècnica d'aquests quatre escenaris en institucions concretes. En l'àrea de dipòsit de JISC participen igualment altres projectes -com ara Sword o l'Open Access Repository Junction (OA-RJ)- que proporcionen infraestructura tècnica perquè els altres grups puguin assolir els seus objectius.

Al llarg de la seva activitat, el Grup de Treball Sonex s'ha anat involucrant progressivament en projectes i iniciatives internacionals per a la discussió de qüestions relatives a la interoperabilitat, com ara el projecte DL.org per a l'anàlisi de la interoperabilitat de biblioteques digitals i, més recentment, formant part del Grup de Treball 2 de COAR centrat en la interoperabilitat de dipòsits.


Referències:

[1] Report from the SOAP Symposium, http://project-soap.eu/report-from-the-soap-symposium/

[2] "Highlights from the SOAP project survey. What Scientists Think about Open Access Publishing", http://arxiv.org/abs/1101.5260

[3] "First results of the SOAP project. Open access publishing in 2010", http://arxiv.org/abs/1010.0506

[4] Marnix van Berchum, Annemiek van der Kuil, "Results of the SOAP Survey - The Dutch Situation", http://www.openaccess.nl/images/pdf/soap_nl.pdf

[5] "Results of the SOAP Survey: EIFL Partner Countries", http://www.eifl.net/news/results-soap-survey-eifl-partner-countries

[6] Blog del Grup de Treball Sonex, http://sonexworkgroup.blogspot.com/

[7] Peter Burnhill, Pablo de Castro, Jim Downing, Richard Jones, and Mogens Sandfaer, "Handling Repository-Related Interoperability Issues: the Sonex Workgroup". Pre-proceedings of the 2nd DL.org Workshop "Making Digital Libraries Interoperable: Challenges and Approach", 2010, p. 1945-1956 (Donatella Castelli, Yannis Ioannidis, Seamus Ross, eds.), Http://hdl.handle.net/10016/9257