El valor de la biblioteca per a la recerca

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Ángel Borrego
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

The value of libraries for research and researchers: a RIN and RLUK report. (2011). RLUK Research Libraries UK; Research Information Network. London: Research Information Network. 68 p. <http://www.rin.ac.uk/our-work/using-and-accessing-information-resources/value-libraries-research-and-researchers>. [Consulta: 11/04/2011].
 
The value of libraries for research and researchers: annexes A, B and C. (2011). RLUK Research Libraries UK; Research Information Network. London: Research Information Network. [27] p. <http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Value_of_Libraries_-_Annexes.pdf>. [Consulta: 11/04/2011].

La revolució digital ha canviat la relació entre les biblioteques i els investigadors. Molts d'ells, especialment en ciències experimentals, ja no visiten físicament la biblioteca i es dóna la paradoxa que com més gran és l'esforç per facilitar l'accés a la informació digital, més invisibles es tornen els serveis bibliotecaris a ulls dels usuaris.

L'informe encarregat per Research Information Network (RIN) i Research Libraries UK (RLUK) que ressenyem analitza el valor de la biblioteca per als investigadors universitaris al Regne Unit. Metodològicament, l'estudi té una doble base: una part quantitativa que intenta correlacionar les característiques de 67 biblioteques universitàries britàniques amb els resultats de recerca de les universitats de les quals depenen -una estratègia que es va revelar poc efectiva donada l'escassetat de dades disponibles- i una anàlisi qualitativa d'una sèrie d'entrevistes a investigadors i bibliotecaris de 9 d'aquestes universitats. Com a resultat del treball, els autors sintetitzen en un decàleg la contribució de la biblioteca a l'activitat investigadora de la universitat:

  1. Les biblioteques ajuden a les universitats a captar i retenir els millors investigadors: en un context en el qual les universitats competeixen per atraure els millors investigadors, el prestigi de la institució és un factor clau. I la biblioteca contribueix -a través dels seus fons i dels seus edificis- a incrementar aquest prestigi. No obstant això, l'estudi també posa de manifest que sovint els investigadors consideren que la biblioteca no gestiona adequadament les seves col·leccions de recerca, ja sigui perquè no estan ben catalogades, ja sigui perquè s'ubiquen en espais poc adequats.
  2. Les biblioteques ajuden als investigadors a obtenir recursos: moltes de les biblioteques analitzades ofereixen suport als investigadors en l'elaboració de propostes de projectes realitzant revisions bibliogràfiques, verificant les dades aportades en les propostes, assessorant en la gestió de les dades recollides en la investigació, etc. No obstant això, aquests serveis acostumen a oferir-se en resposta a peticions dels investigadors sense una actitud proactiva que caldria desenvolupar.
  3. Les biblioteques promocionen l'explotació de noves tecnologies i de nous models de comunicació científica: les biblioteques formen als investigadors en l'ús d'eines per mantenir-se al dia, els mostren el funcionament de nous dispositius, els assessoren en l'ús de les xarxes socials per la investigació, els orienten en qüestions de propietat intel·lectual, els ajuden a gestionar referències bibliogràfiques, etc.
  4. Els dipòsits incrementen la visibilitat de la institució: en moltes universitats el catalitzador que ha activat una nova orientació a la biblioteca cap a la consecució dels objectius institucionals en l'àmbit de la investigació ha estat la gestió del dipòsit institucional. La major part dels gestors universitaris perceben la posada en marxa i el manteniment dels dipòsits, que acostumen a estar en mans de la biblioteca, com un èxit i són conscients que s'ha convertit en una infraestructura bàsica per a la institució. Aquest fet ha incrementat la visibilitat i el prestigi de la biblioteca dins la universitat. A més, la biblioteca no només contribueix a omplir el dipòsit de continguts, sinó que forma als investigadors en la comprensió de les polítiques de les institucions que financen la recerca i els fa conscients de les seves obligacions pel que fa a l'accés obert als resultats de la investigació.
  5. Les biblioteques contribueixen a les iniciatives institucionals: la biblioteca col·labora per a una millor gestió de la informació relacionada amb els projectes de recerca, forma als investigadors predoctorals en alfabetització informacional, ajuda a la universitat a interpretar i exposar els seus resultats de recerca en processos d'avaluació externs, guia als autors per maximitzar l'impacte i visibilitat de les seves publicacions, etc.
  6. Els bibliotecaris especialitzats treballen en col·laboració amb els investigadors: cada vegada més abandonen el seu paper exclusiu de gestors de la col·lecció per a convertir-se en assessors incrustats en els departaments on ofereixen assessorament en la revisió de bibliografia, en la preparació de manuscrits o en la formació en recerca d'informació.
  7. La connexió amb els investigadors realça el valor dels serveis bibliotecaris: la major part de les biblioteques intenta obtenir retroalimentació dels investigadors per adaptar els seus productes i serveis i reduir l'escletxa que ha provocat la generalització de l'accés en línia a la informació. Quan la biblioteca s'impregna d'aquesta cultura de servei, l'esforç és reconegut pels investigadors i els gestors universitaris.
  8. Les biblioteques dediquen espais als investigadors: algunes biblioteques dediquen espais diferenciats als investigadors que ho necessiten, ja sigui perquè no tenen altre lloc on treballar (per exemple, els becaris predoctorals) ja sigui perquè treballen amb materials que no poden sortir de la biblioteca.
  9. L'accés immediat a continguts de qualitat és clau per a la investigació: de fet, aquest és el valor principal que els investigadors assignen a la biblioteca. I en temps d'estretors econòmiques les biblioteques han d'innovar per oferir millors serveis amb menys recursos -revisant els nivells d'ús de les subscripcions electròniques, usant serveis de subministrament de documents per a alguns nínxols molt especialitzats, explotant les opcions d'accés obert, etc.
  10. Les biblioteques són la manifestació física dels valors de la universitat: potser la més profunda, però alhora la més esmunyedissa, de les contribucions de la biblioteca és oferir una manifestació física dels valors de creació, preservació i transmissió del coneixement que representa la universitat.

Però el valor de la biblioteca universitària no acaba en el seu paper de suport a la recerca. Segons ens avancen els autors del text, el grup CIBER està treballant en un altre informe complementari a aquest que abordarà l'anàlisi del valor de la biblioteca per la formació.