La comprensió compartida entre gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI: consells pràctics

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Jordi Andreu i Daufí
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Shaw, Seth; Adler, Richard C.; Dooley, Jackie (2017). Demystifying IT: a framework for shared understanding between archivists and IT professionals. Dublin, Ohio: OCLC Research. 25 p. Disponible a: https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch.... [Consulta: 19/01/2018].


Els projectes corporatius en els quals participen els professionals de les TI (tecnologies de la informació) i els gestors documentals/arxivers sovint pateixen d’una manca d’enfocament sistèmic de la funció «gestió documental». La integració de coneixement d’ambdós professionals no acostuma a ésser la dinàmica habitual i aquest fet comporta la implementació d’un sistema de gestió poc eficient o fins i tot bloquejant per a l’organització.

La causa d’aquesta problemàtica pot tenir orígens diversos però n’hi ha una de nuclear: el desconeixement mutu entre els professionals de les TI i els gestors documentals/arxivers.

L’informe que ressenyem Demystifying IT: a framework for shared understanding between archivists and IT professionals presenta aquesta problemàtica i està pensat com una breu introducció a les TI i destinat als gestors documentals/arxivers per ajudar-los a entendre les prioritats, les tècniques i la cultura de les tecnologies de la informació per tal que aquests puguin esdevenir els col·laboradors més efectius possibles dels professionals de les TI.

L’informe forma part de la sèrie d’OCLC Research Demystifying born digital. L’informe s’estructura en quatre seccions. En primer lloc es descriu la tipologia de proveïdors de les TI i els serveis que aquests acostumen a generar i el manteniment de la qualitat del servei (IT service provider models); a continuació proporciona orientació per crear sinergies entre ambdós perfils professionals (building partnerships); segueix amb la descripció dels límits o restriccions de recursos als quals s’enfronten els gestors documentals/arxivers i els professionals de les TI (resource management) i, finalment, ofereix informació sobre el procés de desenvolupament del programari (development and support).

En el pròleg de l’informe, una de les seves autores, Jackie Dooley, es dirigeix al lector tot esperant que el document li sigui d’utilitat. La resposta és afirmativa. Si bé hi ha apartats poc concrets, massa genèrics, n’hi ha d’altres que reflecteixen a la perfecció la dificultat de la interacció del professional de les TI i el gestor documental/arxiver per la manca de compartició del coneixement. Això es pot veure reflectit a l’apartat «Neutral terminology» (p. 15) quan en un aspecte tan subtil com és l’ús ambigu de la terminologia pot raure la causa del fracàs del projecte: «In contrast, use of ambiguous terminology can derail a project by making it appear that consensus has been reached when, in fact, you and the IT professional understand a situation differently. Agreement in word usage is not the same as shared understanding of meaning. Differences in perspective may not surface until they begin to cause friction during the design phase, or worse, during implementation. All parties must try to provide clear and concise explanations of terms throughout».

En resum, de l’informe cal extreure la idea que els gestors documentals/arxivers han d’esforçar-se a comprendre l’entorn professional dels professionals de les TI, familiaritzar-se amb els seus mètodes i la seva terminologia, i aconseguir que els professionals de les TI facin el mateix amb la gestió documental. L’estratègia dels gestors documentals/arxivers ha de consistir en passar d’ésser usuaris de la tecnologia a clients proactius, exigents i col·laboratius amb els professionals de les TI.