La propietat intel·lectual i les noves tecnologies

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Mª Asunción Esteve Pardo
Professora agregada
Departament de Dret Civil
Universitat de Barcelona


Carbajo Cascón, Fernando (2017). La propiedad intelectual en la sociedad de la información: leer para descansar tranquilo. Peñaranda de Bracamonte: Bracamonte. 72 p. Disponible a: http://bibliotecadigital.jcyl.es/fr/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=101.... Consulta: [23/10/2017].


Aquest informe elaborat per Fernando Carbajo Cascón, professor titular de Dret Mercantil de la Universidad de Salamanca, és una síntesi en clau divulgativa de les nombroses publicacions que aquest autor ha realitzat en matèria de propietat intel·lectual. Conté una anàlisi del dret de propietat intel·lectual en l’àmbit de les noves tecnologies digitals i aborda els nombrosos interrogants que Internet planteja per aconseguir mantenir un equilibri entre els drets que la llei reconeix als autors i productors i l’accés a la cultura, l’educació i el coneixement.

L’informe conté una breu introducció on s’exposa a grans trets el contingut de la propietat intel·lectual: l’autor explica la diferència entre els drets que la Llei de Propietat Intel·lectual reconeix als creadors per incentivar el desenvolupament de les indústries culturals, com també els límits legals que la Llei mateixa imposa als titulars d’aquests drets per garantir l’accés a la cultura, l’educació i la informació.

L’autor analitza el difícil equilibri que cal trobar entre ambdós sectors des que Internet ha canviat substancialment el mercat, donat que permet a qualsevol usuari accedir de forma massiva i gratuïta a tot tipus d’obres i produccions culturals, artístiques i científiques. Fa notar Fernando Carbajo que «el debate no debe plantearse sobre el acceso a la información, sino sobre el acceso a los materiales de los que se desprende esa información». En aquest context, l’autor planteja la insuficiència que els límits tradicionals a la propietat intel·lectual plantegen en la societat de la informació i analitza els nous fenòmens de creació d’obres que han introduït les llicències Creative Commons i les recents formes d’explotació d’obres que permeten les noves tecnologies, com l’intercanvi de música amb programes peer to peer, les webs d’enllaços gratuïts i l’existència d’un mercat il·lícit àmpliament estès a Internet.

Amb la finalitat d’aclarir totes aquestes qüestions, Fernando Carbajo exposa, de forma breu i clara, el contingut dels drets de propietat intel·lectual i el seu abast en l’àmbit digital. Dins d’aquest marc legal, sintetitza els principals models de negoci que poden desenvolupar-se avui dia per comercialitzar i difondre obres i produccions (contractes de llicència d’usuari final, models de descàrrega i accés en línia, accés lliure i gratuït mitjançant llicències implícites, accés obert mitjançant llicències generals). Analitza, a continuació, el nou contingut dels límits legals a la propietat intel·lectual a Internet (reproduccions provisionals a Internet, còpia privada, ús de continguts de premsa i informació per buscadors, excepció educativa, límits a favor de biblioteques, arxius i museus) i, a l’últim, aborda el nou límit d’accés a les obres orfes (aquelles l’autor o titular de les quals és desconegut o il·localitzable) que la Llei reconeix als centres que faciliten l’accés a la cultura com ara biblioteques, centres educatius i organismes públics de radiodifusió.

Els dos darrers capítols de l’informe estan dedicats al denominat coneixement lliure i a la pirateria digital. Quan es refereix al coneixement lliure, l’autor descriu les noves llicències de drets de propietat intel·lectual que els titulars poden utilitzar per permetre la màxima difusió de les seves obres sense les restriccions pròpies del denominat «model propietari». S’atura a explicar les llicències de programari lliure i les llicències Creative Commons, com també les iniciatives d’accés lliure a obres científiques i docents, promogudes des de diversos àmbits científics i que poden desenvolupar-se dins del marc legal i del respecte als drets dels autors.

L’informe es tanca amb els principals problemes que planteja la pirateria digital a Internet. Destaca les infraccions contra la propietat intel·lectual que es produeixen massivament a Internet, independentment que hi hagi ànim de lucre per part de qui la realitza, tant si són efectuades per prestadors de serveis a Internet com si són realitzades per usuaris.

Resulta una lectura molt recomanable per a tot tipus de lectors interessats a conèixer el marc legal de la propietat intel·lectual a Internet. Malgrat que el seu contingut és estrictament jurídic, les explicacions resulten assequibles i clares per als professionals interessats en el sector de les noves tecnologies i per a qualsevol usuari d’Internet. Ofereix una visió completa de les principals qüestions que planteja la protecció de la propietat intel·lectual a Internet i de la necessitat d’equilibrar el seu reconeixement amb l’accés a la cultura, l’educació i la informació.

 

Nota. Aquesta ressenya es publica simultàniament al Blog de l’Escola de Llibreria.