Open Science Toolkit. L’eina de desenvolupament de la «Recomanació de la UNESCO sobre la ciència oberta»

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Miquel Codina
Cap de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)


UNESCO Working Groups on Open Science. Open Science Toolkit. A: UNESCO. Open Science. Paris: UNESCO, 2023. Disponible a: <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>. [Consulta: 23/10/2023].


Els toolkits («jocs d’eines») de la UNESCO estan concebuts com a instruments d’utilitat efectiva i publicats com a complement per assolir els objectius de l’organització en els àmbits que li són propis: l'educació, la cultura, la ciència i la comunicació. Pretenen proporcionar orientació, recursos i estratègies per abordar qüestions globals crítiques, sempre en línia amb els valors de la UNESCO. Hi ha múltiples toolkits que s'utilitzen en distintes àrees de treball i en cadascun d’ells s’intenta oferir bases teòriques i/o solucions aplicables als principals apartats de l’àmbit al qual es dedica el recurs. A partir d’aquí, no hi ha model formal per a aquests jocs d’eines, que es presenten i s’usen de diverses maneres.

En la Conferència General de 2021 es va aprovar la Recomanació de la UNESCO sobre la ciència oberta, reconeixement explícit de l’abast i la importància mundial de la ciència oberta, adoptada per 193 països per tal de proveir una definició acordada internacionalment, així com un conjunt de valors compartits i de principis directors per al desenvolupament de la ciència oberta a qualsevol nivell. Un parell d’anys més tard, l’organització ha presentat un instrument concebut per ajudar a la implantació generalitzada dels principis de la Recomanació: l’Open Science Toolkit.

Es tracta d’un portal web que recull, més enllà d’enllaços a altres recursos i documents relacionats amb el tema, fins a dotze documents sintètics, normalment traduïts a quatre idiomes (àrab, anglès, francès i castellà), consultables en línia i descarregables. Tota aquesta documentació està endreçada sota quatre epígrafs: Índexs, el Toolkit pròpiament dit, Eines per a l’acadèmia i la publicació i un Instrument per a l’establiment de normativa internacional. Òbviament, la majoria dels recursos s’agrupen sota l’apartat Toolkit que, en aquests moments, ofereix accés a set documents que van des de l’explicació dels conceptes generals de la ciència oberta fins a aspectes tan diversos com el guiatge per aconseguir la implicació d’actors socials o el suport al hardware obert per a la ciència oberta.

Posat en terminologia bibliotecària, podríem dir que l’Open Science Toolkit és una obra de referència amb voluntat de guiar els distints actors protagonistes de la creació, gestió i enfortiment dels sistemes de ciència oberta, des dels conceptes polítics que fonamenten l’aposta per la ciència oberta, fins a la concreció de mesures aplicables pels diversos agents que generen producte concret. Donada l’ambició de la proposta, en un camp actualment en contínua transformació i expansió, l’Open Science Toolkit és un artefacte en creixement, que materialitza en propostes documentals l’activitat dels cinc grups de treball amb què compta la UNESCO per impulsar la implementació de la seva recomanació sobre ciència oberta. En aquesta línia, el mateix web ja anuncia fins a set nous documents a publicar pròximament, i sembla segur que el portal continuarà creixent en conceptes i continguts durant els propers anys.

Per altra banda, atès que la Recomanació és de l’any 2021, tots els materials que s’ofereixen són molt actuals, la gran majoria elaborats el 2022 i giren temàticament entorn dels àmbits recollits gràficament en la següent figura, repetida insistentment en els documents del Toolkit:

 

 

Donada la indefinició i dispersió dels vectors de creixement de la ciència oberta cal valorar com a convenient i, fins i tot, necessari, que una entitat amb l’autoritat i presència de la UNESCO es proposi guiar l’evolució d’aquests moviments cap a un model internacionalment compartit regit per principis d’equitat, equilibri i sostenibilitat. L’Open Science Toolkit pot ser un bon instrument en el marc d’aquestes pretensions. En tot cas, és un material molt interessant perquè els bibliotecaris puguin assessorar i intervenir en la realització de pràctiques externes vinculades a la ciència oberta i, també, per a la concreció de pràctiques generades per les biblioteques mateixes.

 

© Imatge inicial de kirill_makes_pics a Pixabay