Radiografia de les TIC a les biblioteques

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Georgina Orselli
Biblioteca Marta Mata de Cornellà de Llobregat

Ester Omella
Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona

Es tracta de l'informe d'un estudi realitzat durant el període 2009-2010 sobre el Servei d'accés a Internet i a les Tecnologies (nota: és traducció del nom original "Public access technologies and Internet services").

L'estudi ha estat realitzat per l'Oficina de Recerca i d'Estadístiques de l'ALA  (American Library Association http://www.ala.org/), conjuntament amb la Fundació de Bill i Melinda Gates (http://www.gatesfoundation.org), que van  aportar tot el finançament per la realització d'aquesta anàlisi. Es va dur a terme entre setembre i novembre de 2009 a partir dels resultats de les dades estadístiques de les biblioteques públiques.

Els resultats s'analitzen per 3 tipologies de Biblioteques, en funció de la població, i dels seus habitants:
1.    Les biblioteques urbanes o centrals en les grans ciutats (les més grans, pel que fa a la població).
2.    Les biblioteques suburbanes (les dels diferents barris, o petites ciutats, de menys habitants).
3.    Les biblioteques rurals (biblioteques de ciutats i pobles més petits i allunyats).

En tots els resultats de dades estadístiques s'observa que la majoria de biblioteques van evolucionar respecte el període anterior 2008-2009, pel que fa a l'accés a connexions d'estacions de treball públic o a ordinadors per accedir a Internet, ja que en els darrers anys, molt poques biblioteques tenien accés a Internet.

La majoria de biblioteques ofereixen actualment  servei d'accés sense fils a Internet, a una velocitat mitjana de 1,5 mbps (mega bytes per segon). Cal dir que aquesta velocitat, en les biblioteques rurals no es dóna i que l'accés a Internet va més lent.

S'identifiquen com a oportunitats de millora en el servei els següents aspectes:

●    Cost: Per tal d'oferir aquest servei, es requereixen estacions i terminals d'Internet, actualitzacions dels programes, l'augment de banda ampla i d'altres serveis relacionats amb l'accés a Internet i les tecnologies. Aquests requeriments tenen un cost d'inversió i de manteniment i és difícil preveure en l'actual context qui ho finançarà. Tot i així, malgrat l'evolució tant ràpida de les noves tecnologies, les biblioteques observen que encara existeix una gran deficiència i mancança, pel que fa als recursos econòmics destinats per tenir aquest tipus de servei d'accés a Internet.

●    Edificis i equipament: No hi ha prou espai en els actuals edificis bibliotecaris per posar tots els ordinadors que calen per oferir un servei de qualitat. També escassegen les connexions elèctriques idònies al servei i falta cablejat per poder connectar molts més ordinadors de treball.

●    Personal: En la majoria de biblioteques no hi ha personal tècnic suficient ni el perfil necessari per donar formació als usuaris en aquestes tecnologies, sobretot en relació a l'administració electrònica per saber realitzar tots els passos per sol·licitar ajuts i fer tràmits en línia. Aquesta problemàtica es fa especialment preocupant en les biblioteques rurals, on és el propi director de biblioteca qui realitza aquesta formació als usuaris. En el cas de les biblioteques urbanes aquesta formació l'assumeix personal més tècnic i especialitzat.

●    Manteniment de les estacions o ordinadors de treball: La majoria de biblioteques necessita entre un i dos dies per arreglar els ordinadors i reiniciar-los quan s'espatllen.

En relació a l'ús del Servei d'accés a Internet i a les Tecnologies es posa de manifest que la majoria de biblioteques tenen un o diversos ordinadors addicionals que s'utilitzen per la recerca de feina o bé per fer gestions electròniques amb l'Administració. Tanmateix, gairebé un 88% els utilitzen per usos educatius i de formació en general (equipats amb diferents programaris, bases de dades o amb accés a materials d'examen, accés a  audiollibres, o llibres electrònics). Aquesta tipologia d'ordinadors i serveis no sempre s'ofereixen en les biblioteques urbanes, ja que la demanda dels usuaris requereix que hi hagi més ordinadors lliures disponibles al públic per consulta i entreteniment.

Pel què fa als resultats d'ús en els darrers anys (2008-2009), es detecta  una reducció de l'ús d'Internet, però en canvi augmenta molt l'ús del servei Wifi.

Malgrat els actuals inconvenients en el servei les biblioteques continuen fent esforços per adaptar-se a les noves necessitats dels usuaris, posant al seu abast el Servei d'accés a Internet i a les Tecnologies, a partir d'una connexió cada cada cop més ràpida.

En les conclusions de l'informe s'apunta que hi ha una bona expectativa de que en els propers anys totes aquestes petites dificultats que tenen siguin superades tot establint aliances amb d'altres agents, a través de la cooperació.

Aquest informe és molt interessant pel què suposa l'anàlisi del Servei d'accés a Internet i a les Tecnologies de les biblioteques públiques dels Estats Units.

La biblioteca pública té un paper clau en l'àmbit de l'aprenentatge al llarg de la vida, i aquest servei està molt vinculat amb l'accés a les tecnologies i requereix d'equipament informàtic adient. Cal considerar també que en l'actual context econòmic la biblioteca adquireix un paper rellevant en la recerca de feina, per no deixar de mencionar el paper de la biblioteca pública en apropar els ciutadans a l'administració electrònica. És des d'aquesta òptica que remarquem l'especial interès d'aquest Informe en establir els actuals punts febles d'aquest servei i les diferències en l'oferta per les tipologies de biblioteques establertes, i com s'apunta a la necessitat de fonamentar col·laboracions per resoldre les actuals mancances.

Center For Library and Information Innovation. 2009-2010 Public Library Funding and Technology Access Survey:
Survey Findings and Results http://www.ala.org/ala/research/initiatives/plftas/2009_2010/summary0910.pdf