Anna Morero participa a una Summer School a Helsinki

LERUAnna Morero Beltrán, membre del Grup COPOLIS, ha estat seleccionada per participar a la V LERU Doctoral Summer School. The League of European Research Universities (LERU) és una associació composada per vint-i-una de les principals universitats líders en recerca, que comparteixen els valors de l’ensenyament d’alta qualitat en el marc d’una recerca competitiva a nivell internacional. La Summer School d’aquest any porta per títol “Doing the right things right – Research Integrity in a Complex Society” i tindrà lloc entre el 14 i el 18 de juliol de 2014 a la Universitat de Helsinki. Podeu saber més sobre LERU i la Summer School aquí.