<!–:ca–>Almudena Moreno de la UTEP de Castella i Lleó publica un article a la revista Papers<!–:–><!–:es–>Almudena Moreno de la UTEP de Castilla y León publica un articulo en la revista Papers<!–:–>


Almudena Moreno és profesora de la Universidad de Valladolid, doctorada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre, entre altres, de la Uni

tat d’Estudis Permanents de Castella i Lleó del Grup Copolis.

Ha publicat el passat mes de juny un article a la revista Papers “Familia, empleo

femenino y reproducción en España: incidencia de los factores estructurales”.

L’0bjectiu general de l’article consisteix en presentar les tendencies compardes relatives a l’ocupació femenina i la reproducció a Europa en relació a les tipologies familiars.

Podeu consultar l’article aquí.