Copalqui és una editorial privada sense ànim de lucre que neix a Barcelona el febrer de 2008 com a activitat del Col·lectiu Adalquí.

El seu principal objectiu és poder donar difusió a diversos tipus de treballs i textos de l’àmbit científic, acadèmic i cultural. Procura el desenvolupament d’una política de publicacions que permeti d’una banda, la disposició per part dels autors/es dels seus textos i/o materials en diferents formats d’edició (a un preu reduït o si és possible, sense cost econòmic per al lector/a); i de l’altra, la potenciació de la divulgació social d’anàlisi i resultats d’investigacions a la societat en general, amb especial èmfasi en la recepció dels productes per part dels grups socials sobre els quals s’ha investigat.

Amb aquesta finalitat, Copalqui Editorial compta amb un equip tècnic de Producció General i amb un Consell Editorial, els quals s’ocupen de la selecció, revisió de textos, assessorament i/o consultoria sobre les publicacions derivades de les activitats dels membres o de sol·licituds externes de publicacions, i el desenvolupament del “Projecte Editorial” de Copalqui per a la divulgació científica i social entre la població no acadèmica en general.

D’acord amb l’absència de finalitat lucrativa, Copalqui Editorial prescindeix de tot el circuit de distribució i comercialització habitual en el sector, fixant els preus de venda de les seves publicacions a partir únicament de les despeses de producció i edició, la qual cosa ens permet evitar alts costos en el preu final dels mateixos i una màxima accessibilitat de l’obra per als seus autors i lectors.

Copalqui editorial va començar publicant els treballs més propers al seu equip de treball. Posteriorment va realitzar un acord de col·laboració amb el Grup Internacional d’Investigació “Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social”, per difondre els resultats de les seves investigacions. També, es va fer un acord amb Koyatun Editorial per a la publicació recíproca de les obres en els seus respectius àmbits de treball. Actualment, s’han anat sumant altres autors/es, potenciant la nostra intenció de poder ampliar les nostres fonts de divulgació social.

A partir d’això, s’ha elaborat un projecte editorial constituït per les següents col·leccions:

FAMÍLIES MONOPARENTALS I DIVERSITAT FAMILIAR
COL·LECCIÓ MEMÒRIA I IDENTITAT
DONES I SISTEMA PENAL
TEXTOS UNIVERSITARIS
RELATS SOCIALS

Per a l’adquisició de qualsevol de les publicacions, poden accedir-hi a través dels nostres punts de venda, o bé a través d’internet dirigint-se per correu electrònic a copalqui@gmail.com.

Estem oberts a rebre tots els suggeriments, aportacions i inquietuds que creguin oportunes. Ens ajudaran a seguir avançant.

Igualment, diversos dels títols es troben disponibles per ser descarregats en www.tiifamo.net.

 

(Darrera Actualització, 21/03/2021)