A COPOLIS, actualment hi participen més de 60 membres adscrits a diversos departaments o unitats acadèmiques de 15 universitats diferents (la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universidad de Granada, la Universidad de Valladolid, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Univesidad de los Andes, la Corporación para la Investigación Acción en Sociedad, Salud y Cultura de Colombia, el Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia, la Universidad Nacional de Río Negro i la Universidad Nacional del Comahue).

COPOLIS té una doble configuració a partir dels nou grups de recerca que l’integren (on els seus membres tenen diferents tipus de vinculació) i, alhora, els grups desenvolupen la seva tasca principal en vuit zones o territoris, a les que s’anomena UTEP (Unitats Territorials d’Estudis Permanents).

Les UTEPs es constitueixen com un dels principals mecanismes mitjançant els quals potenciar la internacionalització i l’intercanvi del Grup Internacional i Interuniversitari. Cada UTEP té un coordinador/a que la gestiona amb autonomia econòmica i tècnica. La seva finalitat és la integració horitzontal de totes o algunes de les temàtiques de treball del grup en diferents espais o territoris. L’objectiu és poder incloure i reconèixer de la millor manera possible les importants actuacions dels i les membres que integren els diferents grups part del Grup Internacional i Interuniversitari Copolis.

Actualment hi ha una UTEP a Mèxic, una altra a Colòmbia i una altra a l’Argentina. En canvi, per la seva envergadura i grau de desenvolupament a l’Estat Espanyol, el grup té cinc UTEPs en aquesta regió (Catalunya, País Valencià, Castella i Leó, Andalusia i Illes Balears).

Es pot veure un breu CV dels membres i de la integració de cada grup part i territori, fent clic a cadascuna de les UTEPs.

 

Darrera actualització (11/04/2021)