<!–:ca–>CONCURS PER A ADJUDICAR TRES PLACES DEL SEMINARI-TALLER: "La reducció de danys del consum problemàtic de drogues a les polítiques públiques de salut mental"<!–:–><!–:es–>CONCURSO PARA ADJUDICAR TRES PLAZAS DEL SEMINARIO-TALLER: "La reducción de daños del consumo problemático de drogas en las políticas públicas de salud mental"<!–:–>

El Grup Interuniversitari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social” convoca tres places per a estudiants per al seminari: “La reducció de danys del consum problemàtic de drogues en les polítiques públiques de salut mental” en el marc del Seminari Taller Permanent ReDUICAD (Reducció de Danys de l'Ús Indegut o Consum Abusiu de Drogues)

Aquest seminari està pensat com una instància de formació, d'entre 12-16 professionals i persones amb experiència en la temàtica, que participen per invitació de l'organització. Els seus objectius

principals són promoure i acompanyar la formació d'espais d'interacció, intercanvi i actualització entre professorat, estudiants, professionals i altres persones interessades en la temàtica, procurant la proposició de respostes alternatives de control social i la difusió i coneixement dels estudis, investigacions, experiències i de la perspectiva de la reducció de danys.

En aquesta Tercera Edició, el seu eix dinamitzador -encara que no excloent-, serà la presentació de les previsions que de la reducció de danys del consum problemàtic de drogues desenvolupa la política pública de salut mental del Gobierno Nacional de la Nación Argentina. En particular, s'analitzarà el tractament que preveu el projecte de llei amb mitja sanció (unànime a la Cambra de Diputats de la Nació), per incorporar aquesta perspectiva com part de la política pública de l'estat nacional en matèria d'abordatge i tractament de les addiccions . Per a això, es comptarà entre altres persones, amb el Director Nacional de Salut Mental i Addiccions del Gobierno Nacional de la República Argentina, Llic Yago Di Nella.

La metodologia de treball del seminari taller combinarà l'activitat presencial amb la no presencial mitjançant l'ús comú d'una aula virtual i la sessió presencial amb dinàmica de grups del dia 14 de febrer. En primer lloc, els participants hauran de fer la lectura d'uns materials previs que seran subministrats al començament del Seminari a l'aula virtual, en segon lloc, es realitzarà una sessió presencial el dia 14 de febrer de 2011 en modalitat de debat moderat i, en tercer lloc, amb la recollida i sistematització de les apreciacions fetes durant la sessió presencial, es procedirà a la redacció d'un breu informe que serà posat a consideració i, si escau ampliació per part dels/les participants.

Amb l'objectiu de definir el procediment de sol.licitud, selecció i adjudicació de tres places per a llicenciats/es i estudiants universitaris, s'han establert les BASES GENERALS que acompanyen aquesta convocatòria, i que permetran a les persones aspirants accedir competitivament al Seminari – Taller.

Presentació i convocatòria

Bases generals de la conovocatòria

Fulla de sol.licitud de plaçaThe Amazing Widget System *$15k Cash Prizes* By Bryan Wintersploads/2009/04/3-full-de-solalicitud-de-places.doc”>

zp8497586rq