<!–:ca–> Congrés internacional. Feminisme i Migració. Intervenció Social i Acció Política <!–:–><!–:es–>Congreso internacional. Feminismo y Migración. Intervención Social y Acción Política <!–:–>

Del 9 al 12 de febrer de 2012 es celebrarà a la Universitat Autònoma de Barcelona el Congrés internacional. Feminisme i Migració. Intervenció social i acció política.

Els processos de definició, identificació, classificació i diferenciació de la població, característics de les actuals societats liberals, estan fortament connectats amb els conflictes i desigualtats que es deriven de la constitució i manteniment de múltiples fronteres (físiques, socials, personals,…). Les perspectives feministes desenvolupen un enfocament crític que integra els factors estructurals, ideològics i subjectius en l’anàlisi de l’exclusió i marginació social; un enfocament que evidencia el caràcter interseccional de les actuals formes de discriminació i que té en compte eixos com el gènere, la sexualitat, la etnicitat/raça, la classe, la religió o el origen nacional.

Davant de la complexitat dels actuals moviments de població, en un context postcolonial caracteritzat per importants diferències econòmiques i socials, es recorre habitualment a models d’intervenció dirigits que es focalitzen en el compliment d’indicadors preestablerts. Abordar els problemes des d’una mirada externa que descontextualitza i segmenta a la població dificulta la participació i el diàleg entre diferents formes de comprendre i abordar la convivència.
FEMIGRA obre un espai de debat i reflexió en el que participen interventores, investigadores i activistes que presenten les seves experiències i anàlisis sobre les diferents formes de frontera (físiques, socials, ideològiques,…) que s’estableixen en l’actualitat. Un espai que dóna la benvinguda a experiències concretes, anàlisis teòrics i expressions artístiques en el marc d’una reflexió crítica sobre les formes actuals d’abordar els processos migratoris.