<!–:ca–>El II Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals insta visibilitzar i abordar integralment a les famílies monoparentals<!–:–><!–:es–>El II Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales insta a visibilizar y abordar integralmente a las familias monoparentales<!–:–>

El II Simposi Internacional sobre Famílies Monoparentals insta visibilitzar i abordar integralment a les famílies monoparentals

L’obertuta ha estat a càrrec de l’Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ​​en l’obertura del II Simposi, de la Susana Tavera García, presidenta de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG), i de l’Elisabet Almeda Samaranch, coordinadora de la Xarxa TIIFAMO.

En aquest Simposi, organitzat per la Xarxa Temàtica Internacional d’Investigació sobre Famílies Monoparentals-Xarxa TIIFAMO-i el Grup Interuniversitari “Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social “, els dies dijous 27 i divendres 28 de octubre de 2011, prop de 350 persones de l’Estat Espanyol i d’altres països es van acreditar per participar a l’esdeveniment al qual van assistir regularment. Durant aquests dos intensos dies, més de 240 persones han omplert íntegrament les taules rodones i debats en les diferents aules de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

Cinc taules rodones van abordar diferents debats i polèmiques al voltant de les Monoparentalitats des de la recerca universitària, el treball social, polític i associatiu i també des d’altres àmbits d’experiència. A la taula inaugural, sobre Famílies i Benestar, contextos i dilemes actuals, Jonathan Bradshaw, de la Universitat de York (Regne Unit), va afirmar que el benestar infantil està relacionat amb el suport i les polítiques socials, especialment les familiars, i no amb l’estructura familiar, entre d’altres constatacions, o Constanza Tobío, de la Universitat Carlos III de Madrid, va confirmar la idoneïtat d’un model d’integració, de reconeixement d’aquestes famílies i del dret a treballar i a la cura.

Les altres taules van girar a l’entorn de les representacions de la maternitat i la paternitat, la custòdia compartida i monoparentalitat (una de les més polèmiques), les polítiques socials, regulacions i la protecció social, i les xarxes sociocomunitària (on diverses entitats de tot el Estat Espanyol van exposar la seva activitat i van mostrar l’evident i necessària interacció entre l’acció social i de recerca).

També es va presentar el llibre Les famílies monoparentals a debat, en cinc volums, editat per Copalqui Editorial i codirigit per Elisabet Almeda i Dino Di Nella, del qual es va destacar la qualitat de les aportacions, prop de 40 autors i autores, així com l’abast de l’obra per a un enfocament integral de les Monoparentalitats. Sònia Bardají i Bofill, vicepresidenta de la Xarxa Europea de Famílies Monoparentals (ENOS), ha subratllat a més, la presència de les veus de les persones i famílies reals, no només com a objecte d’estudi-que és com sovint es tracten-sinó com a font activa de participació en la producció de resultats de recerca així com en la seva divulgació.

La responsable del grup Copolis i coordinadora de la xarxa Tiifamo, Elisabet Almeda, va reivindicar al mateix temps, una investigació social integral per millorar les situacions individuals, que tingui en compte: els desafiaments de la monoparentalitat “als règims de benestar pensats des de la lògica l’home com a proveïdor principal de recursos a la llar, així com al model de consum capitalista “. Així, les Monoparentalitats ja han passat a formar part de l’agenda mediàtica i política, on han de ser tractades en la seva creixent diversificació de perfils.

La incidència dels serveis de proximitat i les tecnologies són un altre aspecte crucial, així com la inclusió d’una regulació jurídica específica i la consolidació del teixit associatiu.

I en la investigació va recalcar:

– L’enfocament de gènere, no androcèntric;

– Un debat obert sobre nocions i terminologies, així com la diversitat de grups;

– L’observació dels imaginaris i construccions simbòliques de la maternitat;

– Les situacions específiques de vulnerabilitat;

– La incidència de la monoparentalitat en les categories clàssiques de classificació social;

– Les reivindicacions manifestades des de les associacions i des de les famílies.

– L’anàlisi de les mesures i polítiques existents segons els marcs de règims de benestar canviants i a nivell comparat;

– El valor de l’associativitat en la generació de coneixement-i que s’ha traduït en la creació de TIIFAMO, el 2008 -;

– Metodologies i tècniques de producció i reproducció de dades que permetin indicadors no androcèntrics, qualitatius a més de quantitatius

Durant el II Simposi també hi va haver la trobada de la Comissió Promotora de TIIFAMO que es va desenvolupar de forma molt satisfactòria, adoptant importants acords entorn a donar-li sostenibilitat i viabilitat futura a la xarxa.

Finalment, es va anunciar la continuïtat d’aquest esdeveniment, amb la realització del III Simposi Internacional de Famílies Monoparentals, que es celebrarà a Madrid a l’octubre de 2012, al campus Somosaguas de la Universitat Complutense. Tindrà com a nucli temàtic la discussió sobre conceptes, terminologies i nocions, davant els processos de diversificació de les monoparentals, entre altres qüestions clau.

Més informació: http://www.tiifamo.net/ o http://copolis.org