Estada de recerca de Rosa Ortiz a FLACSO Equador

Rosa-Ortiz-Foto

Rosa Ortiz Monera, membre del Grup COPOLIS, ha realitzat una estada de recerca de juliol a setembre de 2015 a la Factultad Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO) a Quito (Equador). L’objectiu de l’estada era realitzar el treball de camp i aprofundir en el marc teòric de la seva tesi doctoral titulada Cadenes globals de cura, crisis i deutes. Un estudi de cas”. L’objectiu general d’aquesta investigació, dirigida per Elisabet Almeda Samaranch i codirigida per Màrius Domínguez Amorós, és analitzar la relació existent entre els canvis en les polítiques de benestar en el context de la crisi actual i l’organització de les cures i els seus efectes per a les treballadores de la llar equatorianes a l’Estat espanyol i les cuidadores de les seves famílies en origen.