<!–:ca–>PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Poder médico y ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina” amb la participació de Joaquina Erviti<!–:–><!–:es–>PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Poder médico y ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina” con la participación de Joaquina Erviti<!–:–>

“Poder médico y ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina” editat per Roberto Castro i Alejandra López Gómez recull les investigacions actuals sobre les relacions entre les institucions de salut i els drets sexuals i reproductius de les dones a Amèrica Llatina.

La professora del Centre Regional d'Investigacions Multidisciplinàries (CRIM) de la UNAM i membre del Grup Interuniversitari GRC Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social participa amb el capítol “Construcció dels objectes professionals, ordre corporal i desigualtat social. Una reflexió al voltant de les interaccions metges-usuàries de serveis ginecològics “. Es pot accedir al document aquí.

 

“Poder médico y ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina” editado por Roberto Castro y Alejandra López Gómez recoge las investigaciones actuales sobre la relaciones entre las instituciones de salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina.

La profesora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM y miembro del Grupo Interuniversitario GRC Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social participa con el capítulo “Construcción de los objetos profesionales, orden corporal y desigualdad social. Una reflexión en torno a las interacciones médicos-usuarias de servicios ginecológicos”. Se puede acceder al cost viagra documento aquí.

zp8497586rq