Albert Mora de la UTEP del PAÍS VALENCIÀ ha defensat la seua tesi “La immigració a Gandia: Integració, Associacionisme i Polítiques Públiques”

La tesi, dirigida per la professora Josepa Cucó, és un estudi en profunditat dels processos d´integració dels immigrants econòmics a Gandia (València), un municipi amb un elevat percentatge de població estrangera (24,1%). S´atén, fonamentalment a tres grans eixos d`anàlisi: les … Continued