sempre que 

L’expressió correcta en català que equival a la construcció siempre y cuando del castellà és sempre que. És inadmissible, doncs, la forma sempre i quan.

Exemple correcte L’Estatut s’aprovarà sempre que s’obtinguin uns vots mínims a favor.

Exemple incorrecte L’Estatut s’aprovarà sempre i quan s’obtinguin uns vots mínims a favor.


Exemple correcte La reedició es farà sempre que se n’hagi garantit el finançament.

Exemple incorrecte La reedició es farà sempre i quan se n’hagi garantit el finançament.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«sempre que» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1016> [consulta: 21 juny 2021].