quant a 

Per introduir oracions amb el significat de ‘pel que es refereix a’ es poden utilitzar les locucions següents: quant a, pel que fa a, en relació amb, amb referència a, tocant a, etc. La locució en quant a no és correcta i s’ha de substituir per alguna de les locucions esmentades:

Exemple correcte Quant a la venda de les accions, la direcció s’hi ha repensat i l’accepta.

Exemple correcte Pel que fa a la venda de les accions, la direcció s’hi ha repensat i l’accepta.

Exemple incorrecte En quant a la venda de les accions, la direcció s’hi ha repensat i l’accepta.
Bibliografia
Ruaix, J. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix Editor, 1996, pàg. 159.
Darrera actualització: 11-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«quant a» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1314> [consulta: 21 juny 2021].