en cas de o en el cas de 

Les formes en cas de i en el cas de es poden usar indistintament perquè no presenten diferències de significat. L’ús de l’article és, doncs, opcional.

Exemple correcte En cas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple correcte En el cas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.


Com és habitual, quan la locució va seguida de la conjunció que es perd la preposició de.

Exemple correcte En el cas que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple incorrecte En el cas de que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.


La locució en cas de o en cas que ha de dur sempre la preposició en al davant; per tant, no s’accepten les formes cas de ni cas que.

Exemple incorrecte Cas de gaudir d’una beca, ho heu de fer constar.

Exemple incorrecte Cas que gaudiu d’una beca, ho heu de fer constar.
Darrera actualització: 23-4-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«en cas de o en el cas de» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=2859> [consulta: 16 gener 2021].