tal com 

L’expressió correcta en català que equival a la construcció tal y como del castellà és tal com. És inadmissible, doncs, la forma tal i com.

Exemple correcte Tal com estableix la normativa, l’avaluació inclou un examen final.

Exemple correcte Afegiu una resistència al circuit, tal com es mostra en la figura 4.

Exemple incorrecte L’alumnat descobrirà el cel amb un telescopi, tal i com va fer Galileu.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«tal com» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=960> [consulta: 9 maig 2021].