no obstant 

La construcció no obstant es fa servir per introduir un element que es contraposa a un altre.

Exemple correcte No obstant la resolució, es pot interposar un recurs.

Exemple correcte No obstant el que s’ha resolt, es pot interposar un recurs.


Quan aquesta construcció no va acompanyada de l’element contraposat, és convenient completar-la amb el pronom això.

Exemple correcte Això no obstant, es pot interposar un recurs contra la resolució.

Exemple correcte No obstant això, es pot interposar un recurs contra la resolució.

Exemple inadequat No obstant, es pot interposar un recurs contra la resolució.
Darrera actualització: 29-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«no obstant» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2647> [consulta: 21 juny 2021].