com o com a 

Les dues frases següents, tot i ser tan semblants, signifiquen coses ben diferents:

Exemple correcte Es relacionen com col·legues. [Es relacionen com si fossin col·legues.]

Exemple correcte Es relacionen com a col·legues. [Es relacionen perquè són col·legues.]


Les explicacions que segueixen poden ajudar a aplicar correctament aquesta distinció entre com i com a.

 • Com significa ‘de la mateixa manera que, igual que’. En aquest cas, la frase permet la repetició del verb.

  Exemple correcte Es relacionen com es relacionen els col·legues.


 • Com a significa ‘en qualitat de, en concepte de’:

  Exemple correcte Es va matricular com a estudiant Erasmus, però no ho era.


  Quan com a duu a continuació un article determinat o indeterminat, un demostratiu (aquest, aquell, etc.), els indefinits quelcom i algun o el possessiu llur, la preposició a cau:

  Exemple correcte A la universitat l’estudien com una de les pintores més representatives del moment.


  Exemple correcte La recorden com l’alumna més estudiosa del curs 2002-03.


  Exemple correcte Penseu en Ramon Llull com aquell escriptor que va escriure més de dues-centes obres.


  Hi ha un cas en què, a causa de l’ambigüitat del complement directe, és preferible mantenir la preposició a en aquest supòsit que s’acaba d’exposar. Fixeu-vos en els exemples següents:

  Exemple correcte La Dra. Requesens et tracta com el seu company de Departament.


  Exemple correcte La Dra. Requesens et tracta com al seu company de Departament.


  En el segon cas és preferible mantenir la preposició a —tot i que a continuació hi ha un article determinat— perquè es vegi clarament que «el seu company de Departament» és el complement directe («com tracta el seu company de Departament la Dra. Requesens») i no el subjecte. En canvi, en el primer cas, sense la preposició, es veu clarament que «el seu company de Departament» és el subjecte («El seu company de Departament et tracta (d’una manera determinada)»).


  Finalment, cal tenir en compte que es manté com a amb la preposició encara que precedeixi una paraula començada per a.

  Exemple incorrecte Gaudeix d’alguns avantatges com antic alumne de la UB.

  Exemple correcte Gaudeix d’alguns avantatges com a antic alumne de la UB.
Bibliografia
Abril, J. Diccionari pràctic de qüestions gramaticals. Barcelona: Edicions 62, 1997, pàg. 55.

Jané, A. El llenguatge. Primera sèrie. Barcelona: Edhasa, 1977, pàg. 153.
Darrera actualització: 1-3-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«com o com a» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=951> [consulta: 16 gener 2021].