per últim 

Com a alternativa a la locució per últim, que no recull el DIEC, es pot fer servir l’expressió per acabar.

Exemple correcte Per acabar, afavoreix el treball conjunt entre la universitat i l’empresa.

Exemple incorrecte Per últim, afavoreix el treball conjunt entre la universitat i l’empresa.


Hi ha, però, altres alternatives que expressen també aquesta idea de conclusió, com ara finalment, en conclusió o en últim lloc.

Exemple correcte I, finalment, cal considerar les directrius aplicables als estudis de grau.

Exemple correcte I, en conclusió, cal considerar les directrius aplicables als estudis de grau.

Exemple correcte I, en últim lloc, cal considerar les directrius aplicables als estudis de grau.
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«per últim» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2498> [consulta: 9 maig 2021].