Institucions, establiments i entitats 

S’escriuen amb minúscula inicial excepte si formen part del nom d’una entitat formalment constituïda.

Exemple correcte aquesta institució
les universitats de Catalunya
la Facultat de Geografia i Història
les facultats de cada divisió
el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
la Biblioteca de Lletres
la biblioteca de la sala de professorat


Exemple correcte la Unió Europea
la Comunitat Autònoma de Galícia
les comunitats autònomes
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
el Govern Civil de Barcelona
els governs civils de Catalunya
la Central Nuclear d'Ascó
la Seguretat Social
la Borsa de Barcelona


Exemple correcte l’Hospital de Sant Pau
els hospitals de Lleida
l’institut Maragall
els instituts de batxillerat
el Col·legi Ramon Llull
el Museu Picasso


Exemple correcte el Centre d’Acollida Els Llimoners
l’hotel Ritz
el restaurant Els Quatre Gats
el bar Galàxia
la fonda Domènech
el cinema Vergara
el teatre Romea


En el cas de les designacions d’entitats juridicoadministratives i religioses, l’adjectiu que acompanya el nom s’escriu sempre amb minúscula.

Exemple correcte l’Administració pública
el Parlament britànic
la Hisenda pública
l’Estat espanyol
els estats del món
l’Església catòlica
les esglésies de tot el món
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Institucions, establiments i entitats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1101> [consulta: 19 maig 2022].