Òrgans de gestió 

S’escriuen amb minúscula inicial excepte si formen part d’un òrgan formalment constituït.

Exemple correcte el Comitè Acadèmic de la UB
el Ministeri d’Afers Estrangers
el Servei de Personal de la UB
els serveis de la UB
el Centre de Transferència Tecnològica de la UB
el Consell Social de la UB
l’Assemblea General i la Junta Directiva del Club Esportiu Universitari
el Vicerectorat d’Economia i Organització
la Junta de Govern de la UB
la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB
les Corts Generals espanyoles
la Secretaria del Departament de Filologia Catalana
les secretaries dels departaments
el Campus Torribera
Darrera actualització: 21-10-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Òrgans de gestió» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1102> [consulta: 19 maig 2022].