continuar + gerundi 

Perífrasis correctes que indiquen continuïtat de l’acció expressada pel verb, tot i que en els textos de la Universitat de Barcelona es prefereix continuar + gerundi:

Exemple correcte El director de departament continua treballant de valent.

Exemple inadequat El director de departament segueix treballant de valent.
Darrera actualització: 3-5-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«continuar + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/cub/criteri.php?id=1140> [consulta: 2 desembre 2020].