continuar + gerundi 

Les perífrasis continuar + gerundi i seguir + gerundi indiquen continuïtat de l’acció expressada pel verb. Malgrat que les dues construccions són correctes, és preferible l’opció continuar + gerundi.

Exemple correcte El consum d’energia continua disminuint notablement.

Exemple inadequat El consum d’energia segueix disminuint notablement.
Darrera actualització: 31-5-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«continuar + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1140> [consulta: 23 juny 2021].