portar + gerundi 

Aquesta perífrasi, que és un calc del castellà, és incorrecta perquè precisa els límits temporals del fet que expressa, i s’ha de substituir per altres estructures com les següents:

Exemple incorrecte Porta quatre anys exercint el càrrec de cap de secció.

Exemple correcte Fa quatre anys que exerceix el càrrec de cap de secció.


Exemple incorrecte Porta plovent tota la setmana.

Exemple correcte Tota la setmana que plou.
Darrera actualització: 25-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«portar + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1142> [consulta: 23 juny 2021].