venir + gerundi 

Aquesta perífrasi, que és un calc del castellà, és incorrecta i s’ha de substituir per l’estructura següent amb el verb fer:

Exemple incorrecte Venim observant aquestes irregularitats des de fa unes quantes setmanes.

Exemple correcte Fa unes quantes setmanes que observem aquestes irregularitats.


No s’ha de confondre la perífrasi verbal venir + gerundi amb construccions en què el verb venir significa ‘desplaçar-se cap al lloc on és la persona que parla’ i en què el gerundi expressa la manera com es duu a terme l’acció verbal.

Exemple correcte Els alumnes venen cridant consignes pel passadís.


Cal recordar que la perífrasi venir + gerundi + participi és una construcció incorrecta que cal substituir pel verb principal en present:

Exemple incorrecte La projecció exterior de la Universitat de Barcelona ve sent feta pel Rectorat.

Exemple correcte El Rectorat fa la projecció exterior de la Universitat de Barcelona.
Darrera actualització: 3-5-2017
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«venir + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1143> [consulta: 9 maig 2021].