Desenvolupament de les sigles 

Quan es desenvolupa una sigla per aclarir-ne el significat, només cal escriure en majúscula els mots afectats per la funció distintiva de la majúscula, com ara els noms propis d’institucions o organismes. En cas contrari, el desenvolupament de la sigla cal escriure’l en minúscula.

Exemple correcte ONU (Organització de les Nacions Unides)

Exemple correcte VHB (virus de l’hepatitis B)


Aquest criteri també és vŕlid a l’hora de desenvolupar  un sigla en una llengua diferent del catalŕ.

Exemple correcte TSH (de l’anglčs, thyroid-stimulating hormone)

Exemple incorrecte les cčl·lules NK (de l’anglčs, Natural Killers)


En canvi, cal respectar les normes gramaticals de les llengües segons les quals algunes paraules han d’anar sempre amb majúscula inicial, com ara els substantius en el cas de l’alemany.

Exemple correcte PBE, sigla de l’expressió alemanya Perlsucht Bacillenemulsion.
Darrera actualització: 4-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Desenvolupament de les sigles» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1304> [consulta: 21 setembre 2021].