Índex de taules i il·lustracions 

Els índexs de taules i il·lustracions ordenen numèricament els títols de les taules o de les il·lustracions que apareixen en un text, seguits de la indicació de pàgina.

Aquest tipus d’índex ha d’anar precedit del títol «Índex de taules», «Índex de gràfics», etc., segons correspongui. En general, s’acostuma a posar al final del document on s’insereix; en documents acadèmics, es recomana de posar-lo just després de l’índex o sumari.

Exemple correcte Exemple d’índex de taules i il·lustracions


Per fer aquest tipus d’índex, cal tenir en compte les recomanacions següents:
  • La numeració i els títols de les taules o il·lustracions de l’índex han de coincidir exactament amb la numeració i els títols de les taules o il·lustracions inserides dins del text.
  • Es recomana d’alinear els números de pàgina per la dreta i no cal que els precedeixi cap abreviatura.
  • Entre els títols i els números de pàgina pot haver-hi una línia de punts. Es recomana de seguir el mateix criteri que s’hagi establert per a l’índex o sumari.
Darrera actualització: 24-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Índex de taules i il·lustracions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2159> [consulta: 7 maig 2021].