Índex onomàstic 

L’índex onomàstic recull per ordre alfabètic els noms propis de persona (antropònims), de lloc (topònims), etc. que apareixen en un document.

Aquest tipus d’índex acostuma a col·locar-se al final del document on s’insereix i ha d’anar precedit del títol «Índex onomàstic».

Exemple correcte
Índex onomàstic

Aalto, Alvar  354-355
Abiell, Guillem  138
Abril, Joan  330
Alberti, Leon Battista  206, 228, 241
Arp, Hans  392, 403

Bagutti, Domenico  253
Bassa, Anna  183
Bassella, la   478
Busquets, Joan  357

Cabanyes, les  v. Vilafranca del Penedès
Cabanyes, Miquel  290
Calder, Alexander  390-392, 398, 454

[…]

Vilafranca del Penedès  558
Viròs, Marc   235

Yllescas, Sixt  351

Zadkine, Ossip  393, 403
Zügel, Oskar Reynald  449
Zurbarán, Francisco de  219-220


Per generar aquest tipus d’índexs, cal tenir en compte les recomanacions següents:
  • Cada entrada va seguida de la pàgina o les pàgines on es pot trobar, sense cap abreviatura. Quan les pàgines són consecutives, s’indiquen la primera i l’última i s’uneixen amb un guionet.
  • El cos de lletra de les entrades de l’índex és un o dos punts més petita que la del cos del text.
  • Totes les entrades de l’índex s’han d’escriure amb majúscula inicial, ja que es tracta de noms propis.
  • Les entrades corresponents a noms de persona s’acostumen a consignar pels cognoms, seguits del nom de pila, per afavorir la consulta.
  • Una entrada pot remetre a una altra; aleshores, la segona s’ha d’escriure en cursiva i anar precedida de l’abreviació v. En aquests casos, no s’indica el número de pàgina.
  • Es recomana de deixar una línia en blanc quan es canvia de lletra, per tal de facilitar la cerca dins de l’índex, com és habitual també en els índexs analítics.
Darrera actualització: 24-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Índex onomàstic» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2166> [consulta: 7 maig 2021].