Avaluació

L’avaluació del curs es farà a partir de dues evidències:

  • Qüestionaris sobre els continguts de lectures obligatòries de cada sessió (50% de la nota final)
  • Treball final (50% de la nota final)

Per a superar el curs cal assistir a un mínim del 80% de les sessions síncrones en línia (conferència i seminari pràctic).