Programa

El curs alterna 30 hores de sessions de docència síncrona en línia amb 45 hores de treball autònom dels estudiants.

Les sessions síncrones en línia tindran lloc divendres de 16:30h a 19:30h, i combinaran les ponències següents amb seminaris pràctics conduïts per Montserrat Sendra i Avel·lí Flors-Mas, investigadors del CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

  1. Lluís Payrató (UB) — Introducció. Bases teòriques per a l’anàlisi dels discursos sobre les llengües (8 d’octubre de 2021)
  2. Natxo Sorolla (URV) — Dades i recursos (29 d’octubre de 2021)
  3. Emili Boix (UB) — Ideologies relacionades amb el corpus: secessionisme, purisme i antipurisme (26 de novembre de 2021)
  4. Salvador Cardús (UAB) — Del discurs del nacionalisme cultural i lingüístic a les identitats com a projecte (17 de desembre de 2021)
  5. Albert Bastardas (UB) — La perspectiva de l’ecolingüisme (14 de gener de 2022)
  6. Joan Pujolar (UOC) — Les perspectives economicistes (11 de febrer de 2022)
  7. Elvira Riera (UPF) — La perspectiva liberal (11 de març de 2022)
  8. Isidor Marí (UOC) — Del multiculturalisme a la interculturalitat (1 d’abril de 2022)
  9. Montserrat Sendra (UB) — Ensenyament i aprenentatge (6 de maig de 2022)
  10. Avel·lí Flors-MasSíntesi i conclusió (3 de juny de 2022)